01.09.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PRIPOMBE NA PREDLOGA NOVEL ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS

Ljubljana, 1.9.2009 – Predsednik Združenja občin Slovenije je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslal dopis s pripombami na predloga novel Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.


Skladno z dosedanjimi opozorili in predlogi Združenja občin Slovenije in na podlagi sklenjenega Dogovora o višini povprečnine za leto 2009 (prenos določenih zemljišč, s katerimi razpolaga Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov na občine) glede problematike kmetijskih zemljišč, ki so pomembna za razvojne naloge občin – predvsem v kontekstu prometa teh zemljišč smo na predloga novel zakona podali MKGP za ZOS sprejemljiv kompromisni predlog. Predlagano je, da se na občine ne prenesejo brezplačno kmetijska zemljišča ampak, se na občine prenesejo vsa stavbna zemljišča v lasti Sklada, kar velja tudi za vse bodoče spremembe prostorskih aktov občine, in hkrati dati občin pravico do nakupa kmetijskega zemljišča ali gozda, ki je v lasti Sklada in sicer po ceni, ki velja za običajno kmetijsko zemljišče (brez dodatkov zaradi bližine zazidljivih območij).

Ta pravica velja za nakupe izven kompleksov nad 250 ha.

Med pripombami na novelo Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov pa še možnost, da lahko občine in država sklepajo pogodbe z kmetijskimi zemljišči direktno (brez objave) pri čemer mora tak promet odobriti občinski svet oz. vlada. Pri 10. členu, pa bi poleg 45 % koncesnine iz gozdov predlagali tudi, da je enak delež prihodek občine tudi od najemnin kmetijskih zemljišč in sicer kot namenski prihodek za urejanje poljskih poti.


< PREDLOG ZA SKLIC SESTANKA V ZVEZI S PREDLOGOM O VIŠINI POVPREČNINE ZA LETI 2010 IN 2011