19.05.2017 Starost: 6 let

PRIMERJALNA ANALIZA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

Ljubljana, 19. 5. 2017 - Zbornica komunalnega gospodarstva sporoča, da je zaključena primerjalna analiza izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2015.


Poročilo primerjalne analize lahko preberete na povezavi.


< 135. REDNA SEJA VLADE RS