16.09.2019 Starost: 3 let

PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 16. 9. 2019 - Jutri, 17. 9. 2019, se pričenjajo pogajanja o višini povprečnine za prihodnji dve leti. Združenje občin Slovenije je Vlado RS prejšnji teden pozvalo k takojšnjim pričetkom pogajanj o višini povprečnine, saj je bil državni proračun s strani Vlade RS že potrjen in gre v sprejem v Državni zbor RS. Prvega sestanka se bodo udeležili predsednik ZOS Robert Smrdelj in podpredsednika ZOS mag. Marko Diaci in Uroš Brežan.


Združenje občin Slovenije je aktivnosti v zvezi s povprečnino pričelo že v mesecu juliju, ko smo s strani Ministrstva za finance prejeli predlog izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog za leti 2020 in 2021. O tem je že razpravljalo tudi predsedstvo združenja in pristojnim posredovalo pripombe k izračunu povprečnih stroškov s konkretnimi izračuni višine povprečnine. Predlagali smo, da se za osnovo za določitev povprečnine vzame dejanske stroške v 2018 (in ne povprečje stroškov za zadnja štiri leta, ki ne izkazujejo dejanskega stanja) v višini 631 evrov in k temu dodajo predvideni povečani stroški v 2020 v višini 27,8 evra in v 2021 v višini 37,1 evra. K skupnemu nastopu na pogajanjih smo pozvali tudi SOS in ZMOS.

                                                        * * *

 


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA VLADO RS NASLOVILO ZAHTEVO ZA TAKOJŠEN PRIČETEK POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE ZA PRIHODNJE LETO