25.03.2020 Starost: 4 dni

PRI RAZPISIH PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA ZAČASNA ZAMRZNITEV ROKOV

Ljubljana, 25.3.2020 - Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi in upravnimi zadevami začasno zamrzuje tudi roke v razpisnih postopkih programa razvoja podeželja 2014-2020, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Postopki se bodo podaljšali za čas trajanja posebnih ukrepov. V tem času materialnih obveznosti torej ni treba izpolniti.


Interventni zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja novega koronavirusa, ki bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu (predvidoma v soboto), pomembno posega tudi v procesne in materialne roke. Ti do objave sklepa vlade v uradnem listu o prenehanju razlogov ne tečejo, so spomnili na ministrstvu.

To med drugim pomeni, da bodo lahko vsi, ki so jim bile v tem obdobju naložene kakršnekoli materialne obveznosti, te izpolnili po prenehanju ukrepov. Če je bila stranka pozvana k odpravi pomanjkljivosti ali da se izjasni o ugotovljenih dejstvih, roki v času trajanja posebnih ukrepov ne tečejo.

To velja tudi za razpisne postopke programa razvoja podeželja 2014-2020, vendar le za tiste ukrepe, ki niso del integriranega administrativnega in kontrolnega sistema. Podatki o tem, ali so njegov del, so na voljo za vsak ukrep posebej.

Upravičencem, ki so prejeli podporo - zamrznitev rokov med drugim velja za podporo za investicije in za mlade prevzemnike kmetij - v tem obdobju tako agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja ni treba javljati višje sile, če določene materialne obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev zaradi aktualnih razmer v državi ne bodo mogli izpolniti.

Upravičenci imajo možnost vse obveznosti izpolniti še v roku osmih dni po prenehanju ukrepov, kar bo ugotovila vlada s sklepom, ki ga bo objavila v uradnem listu.

Če bodo imeli po izteku tega osemdnevnega roka za izpolnitev obveznosti premalo časa, se bo lahko institut višje sile uporabil takrat, so zagotovili na ministrstvu. Upravičencem, ki kljub podaljšanju rokov svojih obveznosti ne bodo mogli izpolniti, svetujejo, naj na agencijo priglasijo višjo silo v roku 15 delovnih dni od izteka osemdnevnega roka.

Te prošnje bo agencija obravnavala po ustaljenem postopku, ki se sicer uporablja za primere višje sile. Agencija bo tako na podlagi višje sile skupaj z upravičencem individualno določila spremembo rokov za izvedbo obveznosti ali pa njihovo oprostitev, če bi se izkazalo, da upravičenec obveznosti zaradi višje sile sploh ne more izpolniti.

"Za izpolnitev vseh teh materialnih obveznosti iz odločb bodo imeli upravičenci torej dovolj časa, in sicer vsaj še osem dni po prenehanju ukrepov. Prekinitev materialnih in procesnih rokov pa ne pomeni, da upravičenci ne smejo izpolniti morebitnih obveznosti v času prekinitve, če to lahko storijo in če za to ni ovir. Upravičence zato vseeno spodbujamo, da v čim večji meri - v kolikor so tega zmožni in je to zanje izvedljivo - izpolnijo svoje obveznosti," so še sporočili z ministrstva.


< PRISPEVKI ZA ČAKAJOČE NA DELO VSAJ DO KONCA MAJA V BREME DRŽAVE