29.11.2018 Starost: 4 let

PRI MINISTRU PIKALU O INVESTICIJAH V ŠOLSKO IN ŠPORTNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 29. 11. 2018 - Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdelj se je sestal z ministrom za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalo. Večji del pogovora je bil namenjen investicijam v šolsko in športno infrastrukturo.


Predsednik Združenja občin Slovenije je uvodoma pohvalil dosedanje sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter izrazil upanje, da o tako tudi v prihodnje.

Predsednik Smrdelj je opozoril ministra na pomanjkanje sredstev za investicije v šolsko in športno infrastrukturo. Dodal je, da čeprav bodo občine iz naslova povprečnine prejele več sredstev, ta še vedno ne bodo zadostovala za kritje vseh zakonskih obveznosti. Občine bodo s temi sredstvi v veliki meri predvsem krpale luknje preteklih let. Ves ta manjko sredstev pa se pozna tudi pri investicijah v šolsko in športno infrastrukturo. Minister Pikalo je povedal, da se zavedajo manjka sredstev in tega, da se je v zadnjih letih namenjalo manj sredstev kot bi bilo potrebnih.

Minister se zaveda dolžnosti v zvezi z objavo razpisa za investicije, katerega za vrtce ni bilo že od leta 2010, za športne objekte pa od leta 2011. K njegovi pripravi in objavi bodo pristopili takoj, ko bo potrjen državni proračun. Ali bo razpis skupen za šolsko in športno infrastrukturo ali bosta dva, pa se bodo na ministrstvu še odločili. Na tem mestu je pozval občine, da se z vsemi vprašnji in dilemami v zvezi z investicijami obrnejo na Direktorat za investicije, kjer jim bodo znali pomagati oz. svetovati tudi z zvezi z drugimi možnostmi financiranja investicij (npr. Eko sklad).

V razpravi o tem kje lahko ministrtvo stopi naproti občinam, je minister Pikalo povedal, da ministrstvo s 1. 9. 2019 nase prevzema strošek razvojnih oddelkov v vrtcih.

Nataša Rupnik je ministra opozorila na nejasnosti pri šolskih prevozih in težavah s katerimi se na tem področju srečujejo občine. Z veliko težavami se občine srečujejo predvsem pri zagotavljanu šolskih prevozov za otroke s posebnimi potrebami.

Predsednik Smrdelj je izpostavil tudi področje izobraževanja odraslih in športa. Pri izobraževanju odraslih je bilo povedano, da je to pomembno področje, ki ga nikakor ne gre zanemarjati, pa vendar je bila ministru prenesena bojazen, da je delež sofinanciranja, ki zadeva lokalne skupnosti prevelik.

* * *

 

 


< 9. REDNA SEJA VLADE RS