25.08.2011 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PRI MINISTRU KRIŽANIČU O VIŠINI POVPREČNINE

Ljubljana, 25. 8. 2011 – Včeraj je na Ministrstvu za finance potekal  sestanek na temo višine povprečnine za leti 2012 in 2013. Sestanka, ki je bil prvi v nizu pogajanj, so se udeležili tako člani predsedstva Združenja občin Slovenije kot Skupnosti občin Slovenije. Ministrstvo za finance je predstavilo dva predloga višine povprečnine za leti 2012 in 2013, do katerih se bosta predsedstvi ZOS in SOS opredelili na sestanku prihodnji teden.Ministrstvo za finance je na sestanku združenjema predstavilo svoja predloga višine povprečnine. Za leto 2012 bi morala povprečnina znašat 579,36€, ker pa se tu ne bi upoštevala masa za plače za leto 2012 (samo za občinske uprave), so predlagali 578,45€. K temu so dodali, da bi se investicije morale zmanjšat za 4%. Drugi predlog, ki je bil predstavljen, pa predvideva zvišanje povprečnine za 2% (po prvem predlogu nekaj manj kot 4%) in zmanjšanje sredstev za investicije prav tako za 2%.

Predsednik ZOS Robert Smrdelj je izpostavil, da osnovno težavo predstavlja zakonodaja, ki v okviru že danih pristojnosti občinam nalaga nove obveznosti ne zagotavlja pa finančnih sredstev za njihovo izvajanje.

Predlagano je bilo, da obe asociaciji do naslednjega petka pripravita poročilo, katera novo sprejeta zakonodaja nalaga občinam nove naloge in s tem povzroča največ težav. Nadalje bodo organizirani sestanki s posameznimi ministrstvi, na katerih bodo predstavljene konkretne težave in predlogi rešitev s strani ZOS in SOS.

Predsedstvi ZOS in SOS se bosta sestali na sestanku naslednji teden in bosta razpravljali o predlogih višine povprečnine in Ministrstvu za finance in Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko posredovali poročilo katera novo sprejeta zakonodaja občinam nalaga največ novih nalog in kako te zmanjšati.

* * *
< PREDSEDNIK SMRDELJ PRI DRŽAVNEM SEKRETARJU SUVOROVU