10.12.2015 Starost: 7 let

PRENOVLJEN PORTAL E-UPRAVA

Ljubljana, 9. 12. 2015 - Na Ministrstvu za javno upravo so predstavili prenovljeni portal e-uprava, ki je začel delovati v novembru.


Podatki na portalu so enaki tistim, ki jih uporabljajo uradniki v rednih postopkih, je poudaril minister in dodal, da portal dejansko pomeni neposreden vstop v izvajanje postopkov, državljanom pa omogoča tudi nadzor nad podatki, ki jih država vodi o njih.

 

Prvi tedni delovanja portala so pokazali, da je ta stabilen in je že zabeležil precej obiska, kar potrjuje, da je tak način komunikacije učinkovit in potreben. Vendar pa cilj ni, da bi bile javne storitve dostopne izključno digitalno, ampak bodo še vedno tudi osebno in telefonsko.

 

Kot je dejala Tatjana Mizori Zupan, ki je zadnji dve leti vodila projekt prenove portala, so v središče postavili uporabnika. Želeli so, da so storitve uporabne, ažurne, da se do njih pride na enostaven način in se jih tudi hitro opravi. Kot je nanizala, je na portalu najti ne le splošne informacije o upravnih storitvah, ampak je omogočena tudi oddaja elektronskih vlog. Prek modula moja e-uprava imajo državljani možnost vpogleda v svoje osebne podatke, ki so shranjeni v državnih registrih.

 

Na portalu so dostopne informacije o tem, kje so prireditve in shodi, ki morajo biti prijavljeni. Na oglasni deski je mogoče spremljati prodajo kmetijskih zemljišč, objave raznih sklepov in odločb, na e-demokraciji pa pripravo predpisov. Vrsta informacij je vključenih tudi v splošni napovednik, na primer o rokih za oddajo dokumentov, kot je recimo vloga za subvencionirano plačilo vrtca ali pa za dohodno. Prav tako je mogoče pogledati podatke o javnem sektorju.

 

Posebno pozornost so namenili tudi iskalniku, ki je precej boljši od prejšnjega, sproti pa ga bodo še izboljševali. Poleg tega so portal poskušali približati različnim skupinam uporabnikov, tako da so strani in vsebine prilagojene za narodni manjšini, za starejše, slepe, slabovidne, gluhe in mobilne uporabnike.

 

Po prvih treh tednih ima portal več kot 5000 registriranih uporabnikov (z digitalnim potrdilom), od tega več kot 1000 novih. Dnevno portal obišče več kot 6000 ljudi, oddanih je bilo 1000 vlog.

 

Prva verzija portala e-uprave je bila sicer zasnovana v letu 2001, zadnja večja sprememba pa se je zgodila v letu 2006. Z zdajšnjo prenovo se postopno približujejo usmeritvi elektronskega komuniciranja z državljani po enotnem sistemu. Nov portal namreč vidijo tudi kot zasnovo skupnega komunikacijskega portala, v katerem bodo različni državni organi in ministrstva z državljani komunicirali po sistemu življenjskih situacij in ne glede na organiziranost po ministrstvih.

* * *

 

 


< NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE O PROBLEMATIKI PREPOVEDANIH DROG, ALOKOHOLA IN TOBAKA