26.04.2017 Starost: 5 let

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ

Ljubljana, 26.4.2017 - v nadaljevanju objavljamo preglednik dogodkov in izobraževanj Združenja občin Slovenije v naslednjih tednih.


V  naslednjih tednih se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.

 DOGODKI

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

 

·  KADROVSKE EVIDENCE, KADROVSKI NAČRTI, DISCIPLINSKI POSTOPEK IN INŠPEKCIJA ZA DELO V LOKALNI SAMOUPRAVI - 11.5.2017 / PRIJAVNICA

·  OBČANI V SREDIŠČU POZORNOSTI- REGIONALNA KONFERENCA O PARTICIPATIVNIH PRORAČUNIH – 11.5.2017 OB 8:30, Ljubljana, Hotel Slon

·  POSVET: SMERNICE ZA JN ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV IN SMERNICE ZA JN GRADENJ - 23.5.2017/PRIJAVNICA

·  MOBING: VZROKI, POSLEDICE IN REŠITVE - 25.5.52017 / PRIJAVNICA 

·  OBVLADOVANJE TEŽAVNIH STRANK - 30.5.2017 / PRIJAVNICA

 ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v javni obravnavi:

Medresorska obravnava:

V vladnem postopku:

  Ostali aktualni predlogi zakonodaje:


< 131. REDNA SEJA VLADE RS