05.05.2017 Starost: 6 let
Od: ZOS

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 8. 5. 2017 do 14. 5. 2017

Ljubljana, 5.5.2017 - V naslednjih tednih se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.


DOGODKI

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj: 

·  KADROVSKE EVIDENCE, KADROVSKI NAČRTI, DISCIPLINSKI POSTOPEK IN INŠPEKCIJA ZA DELO V LOKALNI SAMOUPRAVI - 11.5.2017 / PRIJAVNICA

·  OBČANI V SREDIŠČU POZORNOSTI- REGIONALNA KONFERENCA O PARTICIPATIVNIH PRORAČUNIH – 11.5.2017 OB 8:30, Ljubljana, Hotel Slon

·  POSVET: SMERNICE ZA JN ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV IN SMERNICE ZA JN GRADENJ - 23.5.2017/PRIJAVNICA

·  MOBING: VZROKI, POSLEDICE IN REŠITVE - 25.5.52017 / PRIJAVNICA 

·  OBVLADOVANJE TEŽAVNIH STRANK - 30.5.2017 / PRIJAVNICA

 

 ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

 

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v javni obravnavi:

Medresorska obravnava:

V vladnem postopku:

 Ostali aktualni predlogi zakonodaje:

 


< KOHEZIJSKI E-KOTIČEK, APRIL 2017