18.09.2017 Starost: 5 let

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 18. 9. do 22. 9. 2017

LJUBLJANA, 15.9.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.


SESTANKI

21. 9. 2017 -  4. SEJA PREDSEDSTVA ZOS – na dnevnem redu bo med drugim tudi financiranje občin v 2018 in 2019 – odločanje o sklenitvi dogovora o povprečnini.

21.9.2017 -  PREDSTAVITEV METODOLOGIJE ZA EVIDENTIRANJE DEJANSKE RABE ZEMLJIŠČ JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE - Ministrstvo za infrastrukturo vabi na predstavitev metodologije za evidentiranje dejanske rabe zemljišč javne cestne infrastrukture, ob 11:00 uri v prostorih Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška 19 v Ljubljani, v sejni sobi št. 320.

 DOGODKI

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

19.9.2017 - UREJANJE PROBLEMATIKE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST, KI POTEKAJO PREKO ZASEBNIH ZEMLJIŠČ V TEORIJI IN PRAKSIPRIJAVNICA

 

 ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

 

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v javni obravnavi:

Medresorska obravnava:

Državnozborski postopek:

 

* * *


< UVELJAVITEV IN IZVAJANJE MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN V SLOVENIJI