12.05.2017 Starost: 6 let

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 15. 5. 2017 do 21. 5. 2017

Ljubljana, 12.5.2017 - V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.


 SESTANKI

 

16. 5. 2017 - SESTANEK NA TEMO PARCELACIJ OBČINSKIH CEST, ob 13. uri na GURS, Zemljemerska 12, Ljubljana

18. 5. 2017 - Ministrstvo za finance in Ministrstvo za javno upravo sta pripravila predlog sprememb Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine. Na sestanku delovne skupine bodo predstavili spremembe pri podprogramih, ki so jih pripravljavci uskladili z ostalimi ministrstvi. Ob 9.00 na MJU, Tržaška 19a, Ljubljana

 

DOGODKI

Trenutno se lahko udeležite sledečih izobraževanj:

 ZAKONODAJA V JAVNI OBRAVNAVI

Podajte svoje mnenje, pripombe in predloge na zakonodajo, ki je v javni obravnavi:

Medresorska obravnava:

V vladnem postopku:

 Ostali aktualni predlogi zakonodaje:


< NA ODBORU DZ O ODPRTIH VPRAŠANJIH LOKALNE SAMOUPRAVE