11.10.2019 Starost: 4 let

PREGLEDNIK DOGODKOV IN IZOBRAŽEVANJ V TEDNU OD 14.10.2019 do 18.10.2019

Ljubljana, 11.10.2019- V naslednjem tednu se bodo v okviru združenja občin odvijali naslednji dogodki. Podajamo tudi obvestilo o zakonodaji, ki je trenutno v javni obravnavi in na katero lahko podate svoja mnenja in pripombe. Vse zadeve si lahko podrobneje ogledate tudi na naši spletni strani www.zdruzenjeobcin.si.


IZOBRAŽEVANJA

 

17. oktobra 2019 STROKOVNI POSVET - POKRAJINE V SLOVENIJI

Državni svet Republike Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije in Združenjem mestnih občin Slovenije, vabi na strokovni posvet, s pričetkom ob 9.30 uri, v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

18. oktobra 2019 - USPOSABLJANJE: JAVNO NAROČANJE IN OBVLADOVANJE KORUPCIJSKIH TVEGANJ ZA SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI

Delavnici bosta izvedeni 18.10.2019 in 21.10.2019.

SESTANKI

15.10.2019 SESTANEK NA TEMO PREDLOGA NOVEGA PRAVILNIKA O DOLOČITVI OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST

Sestanek bo potekal 15. oktobra 2019 od 13. ure dalje na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Kotnikova 5, Ljubljana, velika sejna soba v 3. nadstropju)

17.10.20191. SEJA ODBORA ZDRUŽENJA OBČIN SLOVENIJE ZA SOCIALO, VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE, KULTURO, ŠPORT IN OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI.

Seja bo potekala v četrtek, 17. oktobra 2019, ob 10.00 v prostorih Združenja občin Slovenije, Dunajska cesta 156, Ljubljana.  

AKTUALNI JAVNI RAZPISI

Poglejte pri katerih trenutno aktualnih javnih razpisih so med upravičenci tudi občine:

·         Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - C 1 2018 - do porabe sredstev

·         1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda - do objave zaključka na spletni strani

·         Podonavju - 31. 12. 2020

·         LIFE - 31. 12. 2020

·         Javni poziv 35SUB-AVPO15 - nakup vozil za javni potniški promet - do 31. 12. 2025

·         Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - C1 2018

·         Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2020 - od 27.9.2019 do 28.10.2019

·         JAVNI RAZPIS ZA FINANACIRANJE ODDELKOV KRAJŠIH PROGRAMOV V VRTCIH V ŠOLSKEM LETU 2019/2020- dva roka za prijavo: do 15. oktobra 2019 in do 15. marca 2019.

 

 

* * *


< 47. REDNA SEJA VLADE RS