19.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREGLEDALI PREDLOG ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC Z VIDIKA VPLIVA NA OBČINE

Ljubljana, 19. 4. 2012 – Na Ministrstvu za finance je danes potekal sestanek predstavnikov Sektorja za lokalno samoupravo Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Ministrstva za finance ter Skupnosti in Združenja občin Slovenije. Pregledan je bil napor sprememb zakonodaje, ki jo vsebuje predlog zakona o uravnoteženju javnih financ, in finančne posledice, ki nam bi jih omenjeni zakon prinesel občinam, tudi z vidika ustreznosti določitve višine povprečnine z rebalansom za leto 2012.


 

 

Vlada je na svoji seji 5. aprila sprejela sklep, s katerim je bilo

ministrstvom naloženo, da

najpozneje do 15. aprila 2012 pripravijo predlog sprememb področnih zakonov in

drugih predpisov, ki določajo pristojnosti oziroma naloge občin na način, da se

zmanjšajo stroški občinskih proračunov, skupaj z oceno finančnih posledic in

prihrankov za občinske proračune. Ker ministrstva tega niso storila, se jih

ponovno pozove k pripravi predlogov. Združenji občin pa bosta pripravili svoj

nabor predlogov sprememb zakonodaje.

Skozi

pregled sprememb zakonov in ob seštevku finančnih posledic, ki naj bi jih te

spremembe prinesle, naj bi občine v drugi polovici leta 2012 privarčevale okoli

10 milijonov evrov, kar naj bi tudi utemeljevalo znižanje povprečnine na 543

evrov. Je pa bilo na sestanku opozorjeno na posredne finančne posledice nekaterih

predlogov sprememb, ki bi jih ti lahko prinesli občinam in ki niso ovrednoteni,

predvsem v breme občin.


< ODBOR ZA SOCIALO OBRAVNAVAL PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU ŠOLSTVA IN PREDŠOLSKE VZGOJE