19.10.2017 Starost: 5 let

PREDSTAVNIKI ZDRUŽENJ Z MINISTRI O ZAKONU O FINANCIRANJU OBČIN

Ljubljana, 19. 10. 2017 - Včeraj je na Ministrstvu za pravosodje potekal sestanek v zvezi z vsebino pripravljenih amandmajev k noveli Zakona o financiranju občin (ZFO- 1C), ki so se ga udeležili predstavniki ZOS, SOS, ZMOS, MJU in MF.


Novelo ZFO-1C, ki je že v zakonodajni proceduri, bo prihodnji teden obravnavalo pristojno delovno telo državnega zbora (odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo). Sestanek je bil sklican z namenom, da bi se resorni ministrstvi (ministrstvo za javno upravo in ministrstvo za finance) s predstavniki občin dogovorili o vsebini amandmajev k noveli zakona, ki bi jih bilo mogoče vložiti.

Predstavniki občin so bili enotnega mnenja, da spremembe zakona, vključno s predlaganimi amandmaji, ne zasledujejo interesov občin. Poleg tega trenutna novela vodi k razrahljanju stabilnosti financiranja občin. Zato bi bilo najprimerneje, da se k spremembam pristopi bolj sistemsko ter na način, da bodo le-te odraz predhodno izvedenih analiz (na primer analiza stroškov in nalog občin).

Ne glede na nasprotovanja pa združenja občin v besedilu zakona pričakujejo najmanj vsebino, ki bo urejala oziroma določala prehodno obdobje, v katerem bodo občine pridobile polno povprečnino (na podlagi zakona) in celotni investicijski transfer.

Minister za javno upravo je sicer zatrdil, da bodo navedeno preučili, vendar pa da bistvenih sprememb v že predlaganih amandmajih verjetno ne bodo mogli upoštevati.

       * * *


< PODELJENI NAZIVI PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA