17.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVNIKI OBČIN Z MINISTROM ŽIDANOM O PREDLOGU ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Ljubljana, 17. 11. 2010 - Na pobudo Združenja občin Slovenije smo se predstavniki občin sestali z ministrom za kmetijstvo mag. Dejanom Židanom, na katerem smo razpravljali o predlogu novele Zakona o kmetijskih zemljiščih.


 

Minister je uvodoma izpostavil, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zadolženo, da zagotovi državno prehransko varnost v Republiki Sloveniji. V okviru te naloge se spreminja tudi strategija kmetijske politike v Sloveniji, katere cilji bodo zaščititi kmetijska zemljišča, zaščititi kmetijska zemljišča pred zaraščanjem ter kako rešiti tistih nekaj kmetij, ki še imajo potencial. Tem varovalnim ciljem sledi predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, je poudaril minister. Pomisleke, ki so jih dobili s strani združenj občin in s strani prostorskih načrtovalcev na predlog zakona, so večinoma upoštevali, je dejal Židan.

 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša in generalni direktor Direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik sta predstavila novosti, ki so bile sprejete na podlagi prejetih pripomb. Spremenjen je način določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. V prvi fazi se bo režim trajno varovanih kmetijskih zemljišč določal na strateški ravni na podlagi strokovnih podlag, ki jih bo pripravilo ministrstvo, in na podlagi kriterijev, določenih v zakonu. To bo podlaga za prostorsko načrtovanje, ko bodo tudi občine določile svoje potrebe. Ko bodo trajno varovana kmetijska zemljišča dokončno določena, bodo nadaljnji posegi možni samo na podlagi državnih prostorskih načrtov za cestno, železniško infrastrukturo in zaradi varstva pred naravnimi nesrečami.

 

Ker je večina občin v fazi sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, so predstavniki ministrstva pojasnili, da že sprejeti občinski prostorski načrti (OPN) ostanejo v veljavi, režim trajno varovanih kmetijskih zemljišč pa se bo upošteval pri naslednjih spremembah OPN. Za občine, ki so v fazi sprejemanja OPN, bo zakon določal prehodno obdobje.

 

Poudarjeno je bilo tudi, da bo odpravljena sedanja kategorizacija kmetijskih zemljišč (K1, K2) in da bo na podlagi strokovnih podlag določena nova kategorizacija, kjer trajno varovana kmetijska zemljišča ne bodo enaka K1.

 

Ministrstvo je upoštevalo tudi pripombe občin glede finančnega nadomestila. Kot je bilo predstavljeno, bo zakon določal, da je plačnik finančnega nadomestila investitor ob izdaji gradbenega dovoljenja. Namen nadomestila je namreč kompenzacija za izgubljeno kmetijsko zemljišče, ob gradnji pa pride do trajne izgube kmetijskega zemljišča.

 

S strani predstavnikov občin je bilo opozorjeno tudi na gradnjo kmetijskih objektov na ostalih kmetijskih zemljiščih, saj menimo, da določanje gradnje teh objektov z uredbo ministrstva in brez sodelovanja občin kot prostorskih načrtovalcev ne bo šlo.

 

Dogovorjeno je bilo, da ministrstvo pripravi spremenjeno besedilo predloga zakona, saj bomo le tako lahko podali konkretne pripombe na novo predlagane rešitve.


< NADALJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S TARIFAMI ZA JAVNO PRIOBČITEV GLASBENIH DEL NA OBČINSKIH PRIREDITVAH