29.10.2015 Starost: 7 let

PREDSTAVNIKI OBČIN S PREDSEDNIKOM VLADE O FINANCIRANJU OBČIN V PRIHODNJIH DVEH LETIH

Ljubljana, 28. 10. 2015 – Vodstva združenj občin so se sestala s predsednikom Vlade RS dr. Mirom Cerarjem, ministrom za finance dr. Dušanom Mramorjem ter gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom. Tema pogovorov je bilo financiranje občin v prihodnjih dveh letih. Do zbližanja stališč ni prišlo.


Vladna stran vztraja na stališčih, ki jih je predstavila tudi že na zadnjem sestanku: povprečnina v višini 522 evrov, sredstva za sofinanciranje investicij v višini 2 % ter dodatne 3 % ugodnih povratnih sredstev, odvzem presežka nad primerno porabo. Minister Mramor je ob tem izrazil tudi razočaranje, ker smo ZOS in SOS vložili tožbo na izpolnitev Dogovora o višini povprečnine za leto 2015 ter nad ustavno presojo financiranja občin s strani mestnih občin. Kot je poudaril, so se trudili s sprejetjem ukrepov, a ker so se zavedali, da niso izpolnili vsega, so povprečnino v drugi polovici 2015 ustrezno prilagodili. Minister je ponovno poudaril, da manevrskega prostora za prihodnji dve leti ni, saj so morali v proračunu zagotoviti dodatnih 123 milijonov evrov zaradi begunske krize.

 

Predstavniki vseh treh združenj občin so predstavili zahteve občin: povprečnina v višini 536 evrov, sredstva za sofinanciranje investicij v višini 4 % skupne primerne porabe ter črtanje določbe, ki bi občinam odvzem presežek sredstev nad primerno porabo. Pri tem so pozdravili, da se dela na ukrepih, ki bi zmanjšali stroške občin, in poudarili, da je potrebno s tem nadaljevati, vendar konkretnih učinkov ni zaznanih. Manjkajo namreč sistemski ukrepi. V prihodnjih letih bodo občine v izredno težkem položaju, saj ne bo več na voljo evropskih sredstev za investicije, zato so sredstva investicijskega transfera še toliko pomembnejša.

 

Predsednik ZOS Robert Smrdelj  je med drugim ponovno poudaril pomen investicijskega transfera za najšibkejše občine, pri tem pa izpostavil tudi zahtevo po izpolnitvi sicer že dogovorjenega iz začetka leta, ko je bil spremenjen 23. člen ZFO-1 z namenom, da se ta sredstva lahko porabijo tudi za povračilo DDV pri evropskih projektih ter za vračilo kreditov, kasneje pa je bil ta namen uporabe določb s tolmačenjem zavrnjen.  Izpostavil je tudi, da se v občinah dogajajo kontrole nadzora nad kohezijskimi projekti, kjer pa prihaja do težav, saj različni organi različno tolmačijo predpise, predvsem Zakon o javnem naročanju. Predsednik vlade je pooblastil ministra Počivalška, da za ta namen skliče sestanek z vsemi vpletenimi deležniki.

 

Predsednik vlade je poudaril, da so z okviri, ki jih imajo (omejitev deficita, fiskalno pravilo), dosegli skrajno mejo, zato kaj več ne morejo ponuditi. Ker pa so največja razhajanja glede ocene finančnih učinkov ukrepov, je predlagal ponoven sestanek na to temo. Občine poziva, da ponovno podajo nabor ukrepov, Vlada pa se zavezuje, da bo vložila dodaten nabor k sprejemu le-teh. Sestanek je predviden za petek, 30. oktobra.

 


< NA UPRAVI ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O ODPRAVI ANOMALIJ PLAČNEGA SISTEMA DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU