10.11.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVNIKI OBČIN NASPROTOVALI ZAMRZNITVI INVESTICIJSKIH SREDSTEV ZA OBČINE

Ljubljana, 10. 11. 2010 - Predstavniki občin so na seji Odbora DZ za lokalno samoupravo in regionalni razvoj nasprotovali delu Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, po katerem se sredstva za investicije, ki jih država namenja občinam, v prihodnjih dveh letih ne bodo povečala. Kljub temu je odbor omenjeni del zakona podprl.


 

Enajsti člen omenjenega zakona namreč predvideva, da se zaradi gospodarske krize v naslednjih dveh letih ne uveljavijo določbe Zakona o financiranju občin, po katerem se sredstva za investicije v občinah s štirih odstotkov skupne primarne porabe občin v naslednjih dveh letih povišajo na pet oziroma šest odstotkov.

 

Temu so na odboru nasprotovali predstavniki občin, predstavnik državnega sveta in poslanec SLS Franc Pukšič. Predstavnik državnega sveta Darko Fras je opozoril, da bo izpad omenjenih sredstev v občinah pomenil težave pri zapiranju projektov, ki se že izvajajo, in ogrozil črpanje evropskih sredstev tam, kjer morajo občine zagotoviti tudi del lastnih sredstev. Zmanjševanje t.i. investicijskega ciklusa pa bo po njegovem mnenju imelo tudi dodatne negativne učinke na gospodarsko rast.

 

Leo Kremžar je opozoril, da so občine v zadnjih dveh letih že tako ali tako dobile veliko dodatnih obveznosti, ki jih morajo izvajati, za to pa niso dobile denarja. Enako težavo je izpostavil tudi poslanec SDS Zvonko Lah. Po mnenju Franca Pukšiča pa bodo spremembe pripeljale do tega, da se bo v občinah ustavilo tisto malo gospodarstvo, ki še obstaja v občinah, in da bo zato prišlo do kolapsa v lokalni samoupravi.

 

Temu stališču sta na odboru oporekala minister za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Gjerkeš in predsednik odbora Vili Trofenik. Slednji je opozoril, da občine 60 odstotkov omenjenih investicijskih sredstev porabijo za ceste in ne za sofinanciranje evropskih programov. Podatki tako po njegovem prepričanju sami demantirajo navedbe, da bo ogroženo črpanje evropskih sredstev. Gjerkeš pa je opozoril, da gre pri omenjenih sredstvih le za odstotek vseh investicijskih sredstev. Po njegovih besedah se sredstva tudi ne krčijo, res pa je, da so se odhodki občin povečali in da bo neto položaj občin zaradi tega nekoliko slabši. "A sem dobil zagotovilo, da črpanje evropskih sredstev zaradi tega ne bo ogroženo," je dejal.

 

Na koncu so člani odbora - ta se je s zakonom seznanil kot zainteresirano delovno telo - kljub temu sprejeli sklep, da je omenjeni del zakona primeren za sprejem.


< OBVESTILO MJU O SKLENITVI ANEKSA ŠT. 4 H KPJS