26.04.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVNIKI IZVAJALCEV IN OBČIN O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN KOMUNALNIH STORITEV

Ljubljana, 26. 4. 2012 – Združenje občin Slovenije in Zbornica komunalnih gospodarstev sta danes podpisala protokol o sodelovanju ter obravnavala predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.


 

 

S Protokolom o

sodelovanju obe reprezentativni združenji smatrata, da je dobro sodelovanje na

področju izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja bistvenega pomena,

ter se zavezujeta k medsebojnemu obveščanju, izmenjavi informacij in pripomb o

zakonodaji, predhodnemu usklajevanju pripomb na zakonodajo ter k skupnemu

nastopu pri uveljavljanju pripomb in rešitev v zvezi z zakonodajo s področja

gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Sicer pa je

bil sestanek namenjen obravnavi predloga uredbe o metodologiji za oblikovanje

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih varstva okolja, ki ga je

pripravila zbornica oziroma izvajalci GJS varstva okolja. Osnova pripravljeni

uredbi je bila zadnja uredba, ki jo je pripravilo ministrstvo, nadgrajena z

idejami izvajalcev. S pripravljeno uredbo so se v veliki meri strinjali tudi

predstavniki občin, zato bo predložena ministrstvu kot skupen predlog obeh,

nato pa se pričakuje usklajevanje s pristojnim ministrstvom.


< IZMENJAVA MNENJ O PREDLAGANIH VARČEVALNIH UKREPIH V ŠOLSTVU IN PREDŠOLSKI VZGOJI