30.09.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVLJENA PRAVILNIKA O UČINKOVITI RABI ENERGIJE V STAVBAH IN O SPODBUJANJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN RABI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Ljubljana, 30. 9. 2008 – Na današnji novinarski konferenci Ministrstva za okolje in prostor sta bila predstavljena pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabi obnovljivih virov energije. Gre za pravilnika, s katerima se zaokrožuje prenos evropske Direktive o energetski učinkovitosti stavb v naš pravni red.


 

Direktiva 2002/91/ES o energetski učinkovitosti stavb je v slovensko zakonodajo prenesena:

- z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, ki je začel veljati konec leta 2006. Z njim smo uvedli obveznosti za: izdelavo študij izvedljivosti alternativnih sistemov večjih stavb, izdajanje energetskih izkaznic stavb in redne preglede klimatskih sistemov.

 

- z Zakonom o graditvi objektov smo v naš pravni red prenesli tisti del direktive, ki se nanaša na metodologijo izračunavanja in minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb.

 

- z Zakonom o varstvu okolja pa zahtevo direktive glede rednih pregledov kotlov (glej dodatek št. 1. stran 6)

 

- z zahtevo direktive, da je potrebno pred izgradnjo novih stavb s celotno uporabno površino nad 1000 m2 preveriti tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivost alternativnih sistemov (uporaba OVE, kogeneracije, daljinski ali blokovni sistemi ogrevanja in hlajenja, toplotne črpalke) smo uredili s Pravilnikom o izdelavi študije izvedljivosti alternativnih sistemov oskrbe stavbe z energijo.

 

- Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic pa je pripravljen in je v medresorskem usklajevanju.

 

* * *


< OBJAVLJEN RAZPIS ZA IZBOR PROGRAMOV JAVNIH DEL V 2009