25.08.2021 Starost: 1 let

PREDSTAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM

Ljubljana, 25. 8. 2021 - Združenje občin Slovenije je v sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom izvedlo predstavitev javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam - C1.


Javni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 94/2021, omogoča:

  • posojila do 4 mio EUR, z ročnostjo vračila do 20 let in možnostjo koriščenja moratorija do 5 let, 
  • ugodno fiksno obrestno mero ali variabilno obrestno mero 6-mesečni Euribor s pribitkom,
  • elektronsko oddajo vloge in hitro obravnavo

Predavateljica Malita Ovsec-Plot je v predstavitvi razpisa med drugim povedala, da je ob oddaji vloge projekt že lahko v fazi izvajanja, ne sme pa biti zaključen.

Ena izmed novosti ta, da je med upravičenimi stroški tudi DDV, vendar le tisti, katarega se ne da poračunat.

Prav tako pa je mogoče eno vlogo oddati za več projektov.

Za prijavo na javni razpis sta odprta še dva roka, in sicer 6. 9. 2021 in 4. 10. 2021.

Za več informacij se lahko obrnete na gospo Melito Ovsec-Plot na telefonsko številko 01/836 19 53 ali na elektronski naslov info(at)srrs.si.

* * *


< VLADA RS PODALJAŠALA VELJAVNE UKREPE Z NAMENOM ZAJEZITVE IN OBVLADOVANJA EPIDEMIJE COVID-19