22.03.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV IN VLOGA OBČIN V POSTOPKU UVELJAVLJANJA SOCIALNIH PRAVIC

Ljubljana, 22. 3. 2012 – Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev s poudarkom na vlogi občin v postopku uveljavljanja socialnih pravic. Posveta se je udeležilo okoli 100 uslužbencev občin.


 

 

Barbara Starič

Strajnar z  Ministrstva za delo, družino in

socialne zadeve je predstavila vsebino Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih

sredstev, v predstavitvi pa je posebej izpostavila določbe, pomembne za občine,

ter novosti, ki jih prinaša zakon v primerjavi s prejšnjo zakonodajo.

Jernej čŒop,

informatik z ministrstva za delo, je predstavil funkcionalnosti  portala MDDSZ in distribucijskega modula. Distribucijski

modul še ne deluje, je pa v fazi testiranja in naj bi bil občinam dostopen v

začetku aprila. čŒop je udeležencem posveta posebej pozval, naj si čim prej

zagotovijo dostop v omrežje HKOM ter dostop v portal z digitalnim potrdilom -

certifikat SI-GOV oziroma SI-GENCA. Na opozorilo občin , da še niso prejele

navodil glede uporabe portala MDDSZ in distribucijskega modula, bo ministrstvo

poskrbelo, da občine ta navodila čim prej dobijo.

Mag. Miran

Kerin iz Skupnosti centrov za socialno delo je predstavil trenutno situacijo

glede pravic in subvencij, katerih plačniki so občine. Občine najpogosteje

sprašujejo glede dostopa do distribucijskega modula zaradi plačila obveznega

zdravstvenega zavarovanja upravičencem. Prav tako občine čakajo na odločbe o

znižanem plačilu vrtca. Glede subvencij najemnin so trenutno ustavili izdajanje

odločb, ker bo na tem področju prišlo še do dodatnih usklajevanj.

V drugem delu

posveta je sledila razprava, v kateri so udeleženci opozorili na  obstoječe dileme.  Mag. Miran Kerin je med drugim tudi povedal,

da pričakujejo, da bodo centri za socialno delo o vseh zahtevkih odločili do

pozne jeseni.


< DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI