15.04.2011 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV ZAKONA O SKLADNEM REGIONALNEM RAZVOJU

Ljubljana, 15. 04. 2011 - Danes poteka v dvorani Državnega sveta RS posvet, na katerem bodo predstavniki Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko politiko predstavnikom občin predstavili določila Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Posveta se udeležujejo tudi člani predsedstva Združenja občin Slovenije.Na dnevnem redu posveta bo predstavitev izvajanja regionalne politike in razlogi za

sprejem novega zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; ter novosti, ki jih občinam prinaša Zakon o

spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

* * *


< SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA NOTRANJE ZADEVE