15.09.2015 Starost: 6 let

PREDSTAVITEV ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH-ODPADLA

Ljubljana, 15. 9. 2015 - Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, v katerem je predvidelo, da bi nadzor nad uporabniki dimnikarskih storitev izvajale občinske inšpekcije. Predlog zakona je bil v javni obravnavi. Na ministrstvo so bile poslane tudi pripombe občin, ki pa taki rešitvi niso bile naklonjene.


V okviru tega so na Ministrstvu za danes, 15.9.2015 načrtovali tudi predstavitev Zakona o dimnikarskih storitvah, ki pa je bila odpovedana, ker so se naministrstvu, po ponovni preučitvi predloga in preučitvi pripomb ter pripravi finančne ocene izvajanja tovrstnega nadzora,  odločili, da bo naloge, ki so bile s predlogom zakona predvidene za izvajanje s strani občinske inšpekcije, izvajala državna inšpekcija in zato glede na navedeno, predstavitev zakona v tem delu ni več smiselna.  

* *


< STALIŠČE GZS GLEDE SPREMEMB DIMNIKARSKE DEJAVNOSTI