07.06.2012 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU IN PODROČJA JAVNEGA NAROČANJA

Ljubljana, 7.6.2012 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju ter področja javnega naročanja, ki ga je združenje pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za finance ter  strokovnjakinjo za gospodarsko pravo.Na seminarju so strokovnjakinje predstavile,

zakaj je zeleno javno naročanje koristno in nujno ter kako lahko dolgoročno

pripomoremo k zmanjševanju okoljskih vplivov in doseganju finančnih prihrankov

ter kako vključevati okoljske zahteve v postopek javnega naročanja.

Tako je Alenka Burja, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo in okolje, predstavila vpliv

potrošnje na okolje in zeleno javno naročanje v kontekstu EU. O tem, kaj je zeleno javno naročanje, kako in zakaj se izvaja  ter o konkretnih tehničnih specifikacijah, pogojih za

ugotavljanje sposobnosti, merilih za izbor najugodnejšega ponudnika pa sta spregovorili predstavnici Ministrstva za finance, Milanka čŒankovič‡ in Maja Kokovič‡.

V drugem delu pa se je na področje javnega naročanja in sicer, kako

ravna naročnik pri pregledu ponudb, vpogledu v ponudbe in postopku revizije, osredotočila odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt,

specialistka za gospodarsko pravo.


* * *


< UVELJAVITEV UKREPOV NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC