25.04.2013 Starost: 5 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠAČNJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE

Ljubljana, 25. 4. 2013 - Danes je v dvorani Državnega sveta RS potekala predstavitev Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, katere se je udeležilo preko 90 predstavnikov občin.


Združenje občin Slovenije je tokratni posvet pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, katerega predstavniki so udeležencem posveta predstavili določila Uredbe o razrvršanju objektov glede na zahtevnost gradnje (v nadaljevanju: Uredba)

Vodja Sektorja za gradnje in stanovanja Saša Galonja je v uvodu napovedal spremembe Uredbe in občine že sedaj pozval naj na ministrstvo posredujejo predloge sprememb uredbe.

Mag. Sabina Jenko je predstavila pomembnejša določila Uredbe in občine opozorila naj v svojih prostorskih načrtih jasno opredelijo gradnjo katerih objektov dovoljujejo na določenem območju. Prav tako pa je pozvala občine naj tudi pri opredelitvi enostavnih in nezahtevnih objektov sodelujejo z urbanisti. 

Izpostavljeno je bilo tudi, da je za namene dobrega prostorskega načrtovanja nujno potrebno tudi tvorno sodelovanje občin in upravnih enot.

Luka Ivanič se je na kratko dotaknil tudi OPN-jev in povedal, da 55 občin ima sprejete OPN-je, 40 je takih, ki jih bodo kmalu sprejele, še vedno pa je 22 takih, ki še niso začele s postopki sprejema OPN-ja.

Tanja Mancini je v nadaljevanju odgovarjala na konkretna vprašanja občin.

* * *< SEDEM TOŽB ZARADI RAZPISA ENERGETSKE SANACIJE STAVB