10.06.2008 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV SPREJETIH PODZAKONSKIH AKTOV S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

Jutri bo na Občini Lukovica potekal seminar, ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja s predstavniki Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor . Predstavili bomo sprejete podzakonske akte s področja graditve objektov.


Jutri bo na Občini Lukovica potekal seminar, ki ga Združenje občin Slovenije pripravlja s predstavniki Direktorata za prostor na Ministrstvu za okolje in prostor . Predstavili bomo sprejete podzakonske akte s področja graditve objektov.

 

Posvet bo potekal po naslednjem programu:

1) UREDBA O VRSTAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE; Gordana Ljubič, vodja sektorja za graditev; Ministrstvo za okolje in prostor;

2) UREDBA O OBMOčŒJU ZA DOLOčŒITEV STRANK V POSTOPKU IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA; Sonja Ristanovič, vodja Sektorja za graditev na II. stopnji; Ministrstvo za okolje in prostor;

3) PRAVILNIK O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI IN PRAVILNIK O OBLIKI IN VSEBINI DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI OBJEKTA; Sandi Rutar, sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor;

4) PRAVILNIK O OBRAZCIH ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA NEZAHTEVNI OBJEKT IN PRAVILNIK O GRADBIĹ čŒIH; mag. Sabina Jereb; podsekretarka, Sektor za graditev; Ministrstvo za okolje in prostor.


< OBJAVLJEN AKT O RAZPISU REFERENDUMA O POKRAJINAH