13.05.2008 Starost: 15 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV S PODROČJA SISTEMA JAVNIH USLUŽBENCEV

V sredo 14. maja bo v Litiji potekala predstavitev predloga novele zakona o javnih uslužbencih, prikazane bodo najpogostejše ugotovljene nepravilnosti na področju sistema javnih uslužbencev v občinah, govora pa bo seveda tudi o uvedbi plačnega sistema. Predstavitve se bo udeležilo preko 100 udeležencev.


V zadnjem času so se porajala številna vprašanja, povezana s predlogom novele Zakona o javnih uslužbencih, ki jo je Državni zbor obravnaval (prva obravnava) na aprilski redni seji, zato smo se z Ministrstvom za javno upravo odločili za organizacijo predstavitve predloga novele zakona. Novela zakona o javnih uslužbencih za javne uslužbence odpravlja strokovne izpite in uveljavlja obvezno usposabljanje iz vsebin, ki so sedaj predmet strokovnega izpita. Predlog novele vsebuje tudi podlago za izvedbo ustreznih postopkov za izbiro izvajalcev za izvajanje strokovnih izpitov ter usposabljanja in izpopolnjevanja ter urejanje situacije, ko že izbrani kandidat po zaključenem izbirnem postopku odstopi od sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Na predstavitvi bo poleg novosti, ki jih prinaša novela Zakona o javnih uslužbencih, inšpektorica za sistem javnih uslužbencev predstavila najpogostejše ugotovljene nepravilnosti na področju sistema javnih uslužbencev z namenom, da bi se take nepravilnosti v čim manjši meri pri vsakdanjem poslovanju občin pojavljale. Poleg tega pa bo predstavljena tudi tematika uvedbe novega plačnega sistema v občinah, saj naj bi ga po zadnjih informacijah začeli uporabljati pri izplačilu plač za mesec avgust. Seminar bo potekal po naslednjem programu: 10.00 do 10.45 - Predstavitev novosti novele Zakona o javnih uslužbencih, Mojca Ramšak Pešec, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre; 10.45 do 11.30 - Predstavitev največkrat ugotovljenih nepravilnosti na področju javnih uslužbencev na lokalnem nivoju, Duša Pokeržnik, Ministrstvo za javno upravo, Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev; 11.30 do 11.45 - Odmor 11.45 do 12.30 - Uvedba novega plačnega sistema v občinah; mag. Igor Klinar, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za plače v javnem sektorju.


< VLADA PRIPRAVILA REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2008