01.09.2017 Starost: 5 let

PREDSTAVITEV REZULTATOV ANALIZE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE

Ljubljana, 1. 9. 2017 – Predstavniki združenj občin, GZS, OZS smo se udeležili sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerem je mag. Stanka Cerkvenik predstavila analizo izvajanja 24-urne dežurne službe (prvi prevoz) iz Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.


Potem ko je MGRT pripravil predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe po vzoru Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in smo ga združenja občin in GZS zavrnili kot neprimernega, se je MGRT lotil zadeve z zunanjimi izvajalci. Inštitut za javne službe je opravil analizo trenutnega stanja opravljanja te službe in izpostavil nejasnosti in dileme ter podal že določene strokovne podlage za pripravo uredbe.

 

Glavni poudarki analize:

-    Vprašljivo je ločevanje pogrebne dejavnosti in 24-urne dežurne službe (prvi prevoz), vprašljiva je tudi delitev stroškov na javni in zasebni del,

-        Manjši izvajalci bodo težko izpolnjevali pogoje,

-        Delež intervencijskih prevozov je majhen, povprečno 7 %,

-        Glavni strošek službe so stroški dela,

-        Z dvema zaposlenima te službe ni mogoče izvajati (redne odsotnosti),

-     Minimalno število zaposlenih bi lahko zahtevala občina, a tukaj občina nima zakonske podlage.

 

Občine so dolžne najpozneje v enem letu od uveljavitve Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti, to je do 15. oktobra 2017, sprejeti odloke - pokopališki red o izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti.

 

 

 

 


< PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU