25.09.2015 Starost: 7 let

PREDSTAVITEV OSNUTKOV NUV II IN NZPO

Ljubljana, 24. 9. 2015 – Na Ministrstvu za okolje in prostor je bila predstavitev osnutka Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega Morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) ter osnutka Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO), namenjena predstavnikom občin.


Opens external link in new windowOsnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 (NUV II) je bil v javno obravnavo poslan 15. maja 2015, ta pa poteka vse do 15. novembra 2015. 21. septembra je MOP objavil posodobljen osnutek dokumenta. Kot so poudarili predstavniki ministrstva, je dokument še v nastajanju, v septembru in oktobru  potekajo predstavitve dokumenta po Sloveniji, na katerih zbirajo pripombe in predloge na dokument ter ga sproti dopolnjujejo.

 

NUV II je naravovarstveni dokument, njegov cilj  je doseganje dobrega stanja voda, kar vključuje pregled stanja vodnega okolja, obremenitev in vplivov na vodno okolje ter določitev stroškovno učinkovitih ukrepe za doseganje okoljskih ciljev. Dokument je torej nabor idej, ki pa jih bo potrebno udejanjiti skozi konkretne projekte.

 

Glede Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO) so predstavniki ministrstva podali le osnovne informacije, saj je dokument še v pripravi, v javno obravnavo naj bi bil poslan sredi oktobra 2015. Predhodno so pripravili oceno poplavne ogroženost, ta je objavljena na spletni strani MOP. Ministrstvo vidi možnost sodelovanja lokalnih skupnosti in države predvsem pri ohranjanju površine poplavnih ravnic visokih voda, načrtujejo postavitev opozorilnih tablic, do kam so prišle poplave, predstavili so nam lokacije obstoječih gradbenih protipoplavnih ukrepov itd.

 

Pri tem so predstavniki opozorili, da so občinam na voljo številni podatki na portalu eVode (atlas voda, GIS storitve, LIDAR) in pozvali, da jih tudi uporabljajo.

 

Oba dokumenta, tako NUV II kot NZPO, morata biti sprejeta do konca decembra 2015.

 


< DOPISNA SEJA VLADE RS