01.09.2017 Starost: 3 let

PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O ŠPORTU

Ljubljana, 1.9.2017 - Združenje občin Slovenije je 29.8.2017 za občine, šole in zavode pripravilo predstavitev novega Zakona o športu. Zakon o športu je bil 9.6.2017 objavljen v Uradnem listu RS in nadomešča Zakon o športu iz leta 1998. Nov Zakon o športu v osnovi določa javni interes na področju športa, mehanizme za njegovo uresničevanje, organe, ki so zanj pristojni in pogoje za opravljanje strokovnega dela v športu, pravice športnikov in športnic, javne športne objekte in površine za šport v naravi, športne prireditve, zbirke podatkov ter nadzor na področju športa.


Predstavitev je bila organizirana v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ki sta ga zastopala generalni direktor Direktorata za šport, dr. Boro Štrumbelj in sekretarka mag. Mojca Pečnik Ternovšek in se je je udeležilo preko 100 udeležencev iz občin, šol in zavodov.

V prvem delu predstavitve sta predavatelja poudarila spremembe Zakona, ki zadevajo občine.

Med ključnimi cilji novega zakona o športu je povečanje dostopnosti državljanov do gibalnih dejavnosti in nujno potrebne posodobitve zakonske ureditve v skladu z novimi razmerami v športu doma in po svetu. državljanom bo omogočena večja dostopnost do športa in gibalnih dejavnosti, preglednost nad porabo javnih sredstev bo večja, izboljšala se bo kvaliteta strokovnega dela v športu amaterskim športnikom in športnikom do 15. leta starosti je omogočeno svobodno udejstvovanje v tekmovalnem športu, športnikom so določene pravice in njihova zaščita, ureditev različnih načinov opravljanja dela v športu, določene so enotne barve reprezentančnih opreme, kar bo povečalo prepoznavnost Slovenije v tujini, Inšpekcija v športu je dobila večja pooblastila v zakonu so podrobno navedene evidence ter njihovo vodenje, kot sta razvida poklicnih športnikov in strokovnih delavcev v športu.

Zaposlovanje športnikov je po novih določilih zakona urejeno za celoten javni sektor, tudi za lokalne skupnosti ter tudi za športnike invalide. Doslej je bilo nekaj več kot 110 športnikov in trenerjev zaposlenih le na ministrstvih za notranje zadeve (policija), obrambo (vojska) in za finance (carina).

Športne organizacije bodo lahko po navedbah pristojnega ministrstva sredstva tako na lokalni kot na državni ravni dobile neposredno po sprejetjih proračunov. Doslej se je namreč mnogokrat primerilo, da je država sredstva razdelila šele pol leta po začetku koledarskega leta ali še pozneje in so morale zveze in društva za to obdobje najemati tudi kredite.

Na predstavitvi je bilo tudi poudarjeno, da je vsebina novega zakona o športu nastajala na podlagi nacionalnega programa športa do leta 2023, ki so ga 2. aprila 2014 v DZ potrdili soglasno. Nacionalni program vključuje področja športnih programov od športa za najmlajše, vrhunskega športa in rekreacije, športnih objektov in naravnih površin za šport, razvojnih dejavnosti, organiziranosti v športu, športnih prireditev in promocije športa, dopinga in prirejanja izidov, družbene in okoljske odgovornosti v športu ter podpornih mehanizmov za izvedbo športnih programov. Številna področja zdaj podrobneje ureja novi zakon, nekatera pa ostajajo odprta, kot je, denimo, zavarovanje športnikov in preventivni zdravstveni pregledi, ker ti posegajo v druga ministrstva in so tudi del drugih zakonskih aktov.

Po končani predstavitvi, so slušatelji v dobri uri predavateljema tudi zastavljali vprašanja v povezavi z novim zakonom, kjer so dobili marsikatero pojasnilo, dogovorili pa so se tudi, da bo na določena vprašanja ministrstvo pripravilo mnenja in razlago, ki jih bodo občine dobile v vednost.

V drugem delu pa je notranja revizorka Nataša Ahačič, udeležencem natančno in podrobno predstavila vse faze javnega razpisa, ki se jih morajo občine držati pri pripravi le teh. Udeleženci so dobili tudi priporočila, ki se jih naj držijo pri pripravi razpisov, da ne bodo imeli kasnejših težav, opozorila jih je tudi na najpogostejše ugotovljene nepravilnosti pri občinskih javnih razpisih.


< ODPRAVA ANOMALIJ NA DELOVNIH MESTIH, KI SO UVRŠČENA DO VKLJUČNO 26. PLAČNEGA RAZREDA IN NA DELOVNIH MESTIH POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB