11.09.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV NOVE ZAKONODAJE S PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN GRADITVE

Ljubljana, 11. 9. 2012 – Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvo za infrastrukturo in prostor izvedlo predstavitev nove zakonodaje s področja prostorskega načrtovanja in graditve. Predstavitve se je udeležilo 140 predstavnikov občin.


 

 

Luka Ivanič,

vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, je predstavil novelo

Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B), na vprašanja udeležencev  pa je odgovarjala tudi Alenka Kumer.

Predstavitev je zajemala štiri sklope: postopek priprave prostorskih aktov, sistem

prostorskih aktov in njihovih razmerij, vsebine prostorskega načrtovanja in opremljanje

stavbnih zemljišč ter obrazložitev prehodnih določb. Poleg temeljite

predstavitve novele zakona je predavatelj tudi obrazložil dileme in nejasnosti,

ki so se že  pojavile pri uporabi zakona.

Sandi Rutar,

vodja Sektorja za graditev in stanovanja, je predstavil novelo Zakona o

graditvi objektov (ZGO-1D). Skozi predstavitev je obrazložil namen spremenjenih

določb ter primerjalno predstavil dosedanjo ureditev in novo ureditev, s

sodelavkami z ministrstva pa je odgovarjal na vprašanja udeležencev.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 10. DO 14. 9. 2012