29.09.2011 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA

Ljubljana, 29.9.2011 – Združenje občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, organiziralo posvet na katerem je bil predstavljen Nacionalni program socialnega varstva ter Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti iz javnih sredstev.


 

V prvem delu je mag. Martina Trbanc, predstavila nacionalni program, pri čemer je v prvi vrsti izpostavila splošni cilj slednjega, ki se nanaša na izboljšanje kvalitete življenja posameznika in družin na mikro nivoju in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva na makro nivoju. Nacionalni program socialnega varstva tako vsebuje osnovna izhodišča in načela razvoja sistema socialnega varstva, ključne cilje in strategije za določeno obdobje, mrežo javnih socialnovarstvenih storitev in programov, predstavlja način izvajanja in spremljanja programa ter opredeljuje odgovornost posameznih akterjev na različnih področjih, ki jih je v nadaljevanju tudi natančneje obrazložila.

 

V drugem delu pa je Marija Sajovic predstavila Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri ugotavljanju upravičenosti iz javnih sredstev. Pravilnik določa način upoštevanja obdavčljivih in drugih dohodkov, ki se upoštevajo pri ugotavljanju materialnega položaja pri ugotavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence, subvencije prevozov za dijake in študente, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika.


< 28. SEPTEMBER - SVETOVNI DAN PRAVICE VEDETI