20.04.2021 Starost: 2 let

PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ODPRTIH ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NASLEDNJE GENERACIJE "GOŠO 5"

Ljubljana, 20. 4. 2021 - Danes je potekala spletna predstavitev Javnega razpisa za gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij »GOŠO«, katero je organiziralo Ministrstvo za javno upravo. V okviru razpisa je na razpolago 21.697.242,39 evrov javnih sredstev, rok za dokončno izvedbo javnega razpisa pa je 30. 9. 2023. MJU bo upravičene stroške plačalo najkasneje do 31. 12. 2023. Udeležence predstavitve je uvodoma pozdravil tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik.


Minister Koritnik je poudaril pomen dostopa do širokopasovnega omrežja, kar se je še posebej izkazalo v času epidemije in šolanja ter dela od doma. Povedal je še, da je tokratni razpis zadnji razpis v tej finančni perspektivi. Novi razpisi iz naslova širokopasovnih omrežij pa bodo načrtovani v okviru Načrta za okrevanje in razvoj ter sredstev naslednje finančne perspektive.

Opomnil, da javni razpis »GOŠO 4« še ni zaključen in da so aktivnosti še vedno v teku. V okviru tega razpisa je bilo z dvema investitorjema podpisanih pet pogodb v vrednosti 7,6 milijona evrov. V tem sklopu je bila gradnja širokopasovnih omrežij sofinancirana v 36 občinah in pokritih
bo 6.550 belih lis.

V nadaljevanju predstavitve javnega razpisa »GOŠO 5« je vodja Sektorja za
razvoj informacijske družbe Mojca Jarca predstavila vsebino javnega razpisa in novosti, ki je poudarila, da je glavni cilj razpisa omogočiti dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo.

Javni razpis »GOŠO 5« je bil 19. 3. 2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 41/2021. Med bistvenimi novostmi, ki jih prinaša »GOŠO 5« je večkratno odpiranje vlog do porabe sredstev. To pomeni, da bodo od maja do septembra 2021 odprti sledeči roki:

  • 27. 5. 2021,
  • 24. 6. 2021,
  • 29. 7. 2021,
  • 26. 8. 2021,
  • 30. 9. 2021.

Z »GOŠO 5« se zmanjšuje velikost sklopov na velikost občine in s tem izboljšuje ekonomska vzdržnosti zasebnih naložb glede na predhodne javne razpise. Izbrani prijavitelji bodo morali za izvedbo projektov zagotoviti vsaj 50% lastnih sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov.

Prav tako se selektivno dvigujejo sredstva za posamezno belo liso glede na digitalno ogroženost, kar pomeni, da so naselja razdeljena na štiri kategorije. Povečuje se tudi delež sofinanciranja, ki glede  na gostoto poseljenosti znaša:

  • 50 prebivalcev/km2 - do 3.500 eur/belo liso,
  • med 50 in 100 prebivalcev/km2  - do 2. 900 eur/belo liso
  • med 100 in 150 prebivalcev/km2 - do 2. 300 eur/belo liso
  • nad 150 prebivalcev/km2 - do 1.700 eur/belo liso

Hitrost povezljivosti omrežja ostaja enaka kot sedaj, in sicer 100mb/s. Prav tako pa med žičnimi in brezžičnim tehnologijami velja tehnološka nevtralnost. To pomeni, da je brezžično pokrivanje območja enako tretirano kot »klasično«, bazna postaja pa ne bo smela biti tako daleč, da signala ne bi mogla sprejet.

Z »GOŠO 5« se niža tudi prag zahtevane pokritosti belih lis na območju posamezne občine, in sicer iz 80% na 75%, iz 200 metrov se na 400 metrov povečuje tudi razdalja fiksnega omrežja od lokacije gospodinjstva.


Na MJU so v okviru priprav na »GOŠO 5« identificiranih približno 13.400 belih lis oz. gospodinjstev, ki nimajo priključka na širokopasovno omrežje. Ta se nahajajo v 79 občinah v devetih statističnih regijah, in sicer Gorenjske, Goriške, Obalno-kraške, Osrednjeslovenske, Primorsko-notranjske, Savinjske, Zasavske in Posavske, statistične regije Jugovzhodna Slovenija. Statističen regije
Pomurje, Podravje in Koroška pa sodijo pod okrilja javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se sofinancira iz sredstev Sklada za razvoj podeželja. Ta razpis bo predvidoma objavljen v mesecu maju 2021.

V predstavitvi je bilo povedano tudi, da gre v tem tudi za dovoljeno državno pomoč, ki se podaljšuje do konca leta 2023.


Na razpisu lahko kandidirajo vsi, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij, in sicer ali sami ali pa v projektnem partnerstvu. Med merili za izbor vlog so tri merila, in sicer stroškovna učinkovitost in racionalnost projekta, delež pokritosti in število dodatnih omogočenih modelov širokopasovnega dostopa
.

Lokalne skupnosti pri razpisu nimajo neposredne vloge in se nanj ne prijavljajo. Njihova vloga je v sodelovanju s prijavitelji, v zagotavljanju brezplačne služnosti na javni občinski infrastrukturi (v lastnih razpoložljivi pasivni kanalski in drugi komunalni infrastrukturi) ter dobrem poznavanju lokalnega okolja. Prav tako lahko dajo na voljo svoje prostore za potrebe izgradnje funkcijskih lokacij, in sicer v najem, ki je upravičen strošek.


Novosti so tudi pri odpiranju vlog. Ob prvem odpiranju vlog bo MJU na spletni strani objavilo za katere sklope so bile prejete vloge, in sicer z namenom, da bodo investitorji za naslednja odpiranja imeli takoj informacijo o tem kateri sklopi so pokriti in kateri ne. Če bo sredstev dovolj bodo pripravili sklepe o izboru vlog in sklenili pogodbo. Informacijo bodo objavili na spletni strani in tudi informacijo o tem koliko sredstev je v posamezni kohezijski regiji še na voljo. Če bodo še prejeli vlogo za že izbran sklop, jo bodo zavrnili.


Če pa bo na voljo premalo sredstev bodo temu prijavitelji ponudili pogodbo za enak obseg sredstev, ki je še razpoložljiv. Če se bo prijavitelj strinjal, bodo podpisali pogodbo in objavili zaključek razpisa. Če se ne strinjal, bodo vlogo zavrnili in v obravnavo vzeli naslednjo vlogo.


Prav tako bodo odgovore na vsa prispela vprašanja sproti objavljali na svojih spletnih straneh.

* * *

 


< DOPOLNJENA NACIONALNA STRATEGIJA CEPLJENJA