09.10.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

PREDSTAVITEV: IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRPRAČUNOV OBČIN ZA LETI 2010 IN 2011

Ljubljana, 09.10.2009- Danes poteka v Državnem svetu RS predstavitev z naslovom : "IZHODIĹ čŒA ZA PRIPRAVO PRORAčŒUNOV OBčŒIN ZA LETI 2010 IN 2011", ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za finance organizirata Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije.


Predstavitve se je udeležilo preko 140 slušateljev iz občin po vsej Sloveniji. Na seminarju bodo strokovnjaki iz ministrstva predstavili glavne pomanjkljivosti in podali usmeritve h pripravi finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.


< 48. REDNA SEJA VLADE