19.05.2021 Starost: 1 let

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM POKLUKARJEM TUDI O TEŽAVAH PRIMARNEGA ZDRAVSTVA IN O SPOPADANJU Z EPIDEMIJO COVID-19

Ljubljana, 19. 5. 2021 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so na letošnji sedmi redni seji gostili ministra za zdravje, dr. Janeza Poklukarja, s katerim so med drugim razpravljali o težavah občin pri zagotavljanju osnovne zdravstvene oskrbe, o zagotavljanju dolgotrajne oskrbe, investicijah v primarno zdravstvo in o aktualnih razmerah pri spopadanju z epidemijo COVID-19.


Med prvimi temami pogovora z ministrom Poklukarjem je bila epidemija COVID-19 in aktivnosti države na področju cepljenja prebivalstva. Predsedstvo ZOS je izpostavilo težave cepilnih imenikov, ki se med cepilnimi centri po državi razlikujejo. Pomembno je, da se vzpostavi prečiščen cepilni imenik in zagotovi precepljenost prebivalstva. Vsi so se strinjali, da je cepljenje ključno za izhod iz epidemije. S tem se pomembno prispeva k dnevnemu zniževanju števila okužb in približujemo se tudi k vrnitvi življenja v ustaljene tirnice. Minister Poklukar je poudaril, da je sodelovanje zdravstvenih domov in občin nujno in ključno. Zahvalil se je tudi za izvajanje dosedanjih aktivnosti, ki so jih občine izvajale v zvezi z zajezitvijo epidemije COVID-19.

 

Da se občine soočajo s precejšnjimi težavami na področju zagotavljanja osnovne zdravstvene oskrbe Združenje občin Slovenije opozarja že vrsto let. Tako so člani predsedstva ministra Poklukarja ponovno opozorili na težave pri zagotavljanju zdravnikov na primarnem nivoju. Največ težav je pri zagotavljanju družinskih zdravnikov, je pa pomanjkanje zdravnikov tudi na področju zobozdravstva (zobozdravniki, ortodonti..), fizioterapije, itd. Občine gredo nasproti z zagotovitvijo ustreznih prostorov in opremo, vendar kljub temu ne uspejo pridobiti kadra. Težava vsekakor ni samo v tem, da se bo v prihodnjih letih upokojilo veliko število družinskih zdravnikov, ampak tudi v številu razpisanih specializacij in samem interesu za izbiro smeri družinskega zdravnika. Da gre za perečo problematiko se je strinjal tudi minister Poklukar in povedal, da gredo aktivnosti v smeri povečevanja števila specializacij za družinske zdravnike, prav tako pa je treba najti način kako mlade zdravnike vzpodbuditi k temu, da se odločijo za specializacijo iz družinske medicine. Iščejo se ustrezne rešitve kot npr. 6 letno kroženje po primarnem nivoju, plačne stimulacije v smislu dodatka za deficitarnost (tako po profilu specializacije kot po terenu opravljanja prakse) ipd. Minister je poudaril, da gre vsekakor za državni izziv.

 

Že več let je aktualna tudi tema dolgotrajne oskrbe in sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi. Na ZOS že vrsto let opozarjamo na nujnost sprejema zakona, s katerim se bi zagotavljala boljša oskrba oseb, potrebnih dolgotrajne oskrbe. Ker zakon po sedanjih predlogih predvideva tudi drugačno razdelitev nalog med državo in občine, je nujna vzpostavitev korektnega dialoga med državo in občinami. V povezavi s skrbjo za starejše je bila izpostavljena predvsem problematika negovalnih bolnišnic, saj večinski del nege opravijo domovi za starejše. Treba je najti ustrezno rešitev in prispevati k nadgradnji sistema za dvig kakovosti življenja občanov v tem obdobju. Minister Poklukar se zaveda problematike in podpira dialog. Negovalne bolnišnice pa so tudi del Zakona o investicijah v zdravstvu, ki je v javni obravnavi. Ker je Zakon o dolgotrajni oskrbi v fazi medresorskega usklajevanje, Zakon o investicijah v zdravstvu, pa v javni obravnavi verjame, da bo kmalu čas za kakšen podrobnejši pogovor. S tem so se strinjali tudi župani.  

 

Predsedstvo ZOS pa je z ministrom Poklukarjem razpravljalo tudi o mreži urgentnih centrov in nujni medicinski pomoči. Župane je zanimalo na kakšen način bo ministrstvo pristopilo k reševanju problematike zagotavljanja nujne medicinske pomoči v odročnejših krajih in v krajih, ki jih pomembno zaznamuje turistična sezona. V povezavi s slednjim pa je zagotovitev nujne medicinske pomoči še toliko bolj pomembna. Minister Poklukar je povedal, da je gradivo, ki zadeva vzpostavitev treh helikopterskih centrov in področje nujne medicinske pomoči v medresorskem usklajevanju in ga bo Vlada RS obravnavala predvidoma v mesecu juniju.

 

Izpostavljena je bila tudi nujnost zagotovitve investicijskih sredstev v primarno zdravstvo. Potreb na terenu je precej, občine pa vseh sredstev ne zmorejo zagotoviti, zato je nujno potrebno to storiti tudi na nivoju države.  S tem so nenazadnje povezane tudi službe nujne medicinske pomoči in satelitski urgentni centri. Minister Poklukar je povedal, da se bo del sredstev zagotovilo v Zakonu o investicijah v zdravstvu, ki je v javni obravnavi.

 

* * *


< JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE NUJNIH PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE ZA LETO 2021 (JP KEP 2021)