31.03.2009 Starost: 11 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM ERJAVCEM O USTANOVITVI DELOVNE SKUPINE ZA POSPEŠITEV OPN-JEV

Ljubljana, 31. 03. 2009 - Delegacija Predsedstva Združenja občin Slovenije pod vodstvom  predsednika Roberta Smrdelja se je sestala s Karlom V. Erjavcem, ministrom za okolje in prostor. Ministra so seznanili s težavami slovenskih občin na področju sprejemanja občinskih prostorskih planov, problematiki komunalnih odpadkov, financiranja kohezijskih projektov odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter izvajanju javne gospodarske dimnikarske službe.


 

Sklenili so, da bo za pospešitev sprejemanja občinskih prostorskih načrtov  ministrstvo za okolje in prostor skupaj z združenjem  ustanovilo skupno delovno telo, ki bo pregledalo, kako in na kakšen način bi lahko pospešili postopke sprejemanja omenjenih načrtov. Na sestanek bodo s strani ministrstva povabili tudi vse izdelovalce občinskih prostorskih načrtov.

 

Pri problematiki odlagališč, je minister Erjavec opozoril na rok 16. julij 2009, ko bo potrebno zapreti vsa odlagališča, ki nimajo dovoljenj IPPC, in nakazal rešitev, da bo ministrstvo odlagališčem, ki imajo zadosti odlagalnega prostora, in ki imajo vse pogoje za pridobitev okoljskega dovoljenja, podaljšalo obratovanje.

 

Pri Naturi 2000 je minister izpostavil, da predstavlja priložnost za določene projekte, saj EU daje na razpolago številna sredstva za projekte v teh območjih.

 

Robert Smrdelj, predsednik ZOS je izpostavil, da sprejetje občinskih prostorskih aktov predstavlja temelj za razvoj občin in da bodo pri sprejemanju le teh potrebne dodatne kadrovske okrepitve ter optimizacija znotraj sistema, da se postopki izvedejo čim hitreje. Minister se bo z združenjem srečal tudi zaradi dopolnjevanja zakona o prostorskem načrtovanju, kjer postopki še niso najbolj tekoči in bodo problematiko skupaj obravnavali.

 

Podrobno poročilo srečanja z ministrom Erjavcem bomo občinam posredovali po elektronski pošti.


< POSVET VLADE RS IN JAVNEGA SEKTORJA 2009