14.06.2012 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS Z MINISTROM BOGOVIČEM O AKTUALNIH VPRAŠANJIH S PODROČJA KMETIJSTVA IN OKOLJA

Ljubljana, 14. 6. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je na svoji drugi tematski seji  sestalo z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, s katerim je spregovorilo o aktualnih vprašanjih s področja kmetijstva in okolja.


 

 

Ob izpostavljenem

vprašanju glede Zakona o kmetijskih zemljiščih je minister pojasnil, da so v

postopek v državnem zboru vložili koalicijsko usklajen amandma, s katerim se

odškodnina ohranja, a v zelo spremenjeni obliki. Sicer pa večje spremembe Zakona

o kmetijskih zemljiščih načrtujejo za letošnjo jesen. Prav tako načrtujejo

spremembe Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Minister je

združenje pozval k predložitvi pobud sprememb posameznih predpisov. 

Glede črpanja

evropskih sredstev iz Programa razvoja podeželja je bilo s strani združenja

opozorjeno, da stvari ne tečejo ravno najbolje, potrebno bi bilo poenostaviti

kriterije in merila. Na junijski seji bo državni zbor obravnaval predlog novele

Zakona o kmetijstvu, ki že poenostavlja določene določbe, je napovedal

minister. Sicer se pa tudi na ministrstvu zavedajo, da je potrebno urediti

razpisno dokumentacijo, agenciji pa dati ustrezna navodila za učinkovitejše,

predvsem pa hitrejše postopanje.

Ministrstvo je

pripravilo tudi predlog novele Zakona o varstvu okolja, ki naj bi bil prav tako

obravnavan na junijski seji državnega zbora. V pripravi je uredba o ravnanju s

komunalnimi odpadki.  Za obravnavo je

pripravljena tudi uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih

občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Predsedstvo je z

ministrom spregovorilo tudi o črpanju kohezijskih sredstev, odlaganju odpadkov,

dimnikarskih storitvah, zastojih, ki nastajajo v postopkih sprejemanja

občinskih prostorskih načrtih idr. Minister je obljubil temeljitejšo obravnavo posamezne

problematike s posameznimi akterji na  področjih, ki jih pokrivajo.


< ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR O AKTUALNI PREDLAGANI ZAKONODAJI