09.03.2022 Starost: 328 dni

PREDSEDSTVO ZOS - SREDSTVA IZ NASLOVA CTN NAJ OSTANEJO MESTNIM OBČINAM, SREDSTVA DRR PA NAJ BODO NA VOLJO OSTALIM

Ljubljana, 9. 3. 2022 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 2. redni seji gostilo državno sekretarko na Službi Vlada RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Moniko Kirbiš Rojs. Tema pogovora je bila razprava o kohezijski politiki v naslednji finančni perspektivi, s poudarkom na pripravi programskih vsebin. Vključevanje občin v pripravo programskih vsebin je ključno za uspešno črpanje kohezijskih sredstev. Prav tako pa so oblikovali poziv vsem političnim strankam, ki bodo kandidirale na državnozborskih volitvah, da v svoje programe vključijo tudi vsebine, ki so pomembne za nadaljnji razvoj lokalne samouprave in oblikovali predlog spremembe Zakona o skladnem regionalnem razvoju.


Mag. Monika Kirbiš je s sodelavci podala kratko predstavitev sedanjih aktivnosti in časovnico za naprej. Največ razprave pa je bilo namenjene financiranju projektov iz dveh teritorialnih pristopov - Celostne teritorialne naložbe (CTN), in endogena regionalna politika (DRR). Tako je za projekte CTN v naslednji finančni perspektivi predvidenih 130 mio evrov in za DRR 316 mio evrov. V dosedanji finančni perspektivi so bile do sredstev CTN upravičene mestne občine in enako ostaja tudi v prihodnji finančni perspektivi. Do sredstev DRR, ki je bil do sedaj poznan pod imenom Dogovor za razvoj regij, bodo v novi finančni perspektivi upravičene vse občine, razen mestnih. Različna stališča in mnenja se pojavljajo predvsem pri tem ali so v primeru regijskih projektov do sredstev DRR upravičene tudi mestne občine. Predsedstvo ZOS je zavzelo stališče, da bi do sredstev DRR morale biti upravičene vse občine, razen mestnih, saj je njim namenjen CTN. V primeru, da bi lahko sredstva DRR črpale tudi mestne, pa bi bili še enkrat več priča neenakosti med občinami in temu, da se sredstva vse preveč stekajo v velike centre in premalo na podeželska območja. Namreč v primeru regijskih projektov, v katerih bi sodelovalo več občin, lahko mestne občine za ta namen črpajo sredstva iz mehanizma CTN, ostale pa iz DRR.

Zadnji del seje predsedstva je bil namenjen razpravi o prihajajočih državnozborskih volitvah. Združenje občin Slovenije namreč pred vsakimi državnozborskimi volitvami na politične stranke, ki bodo kandidirale, naslovi pismo, v katerem jih pozove k vključitvi vsebin s področja lokalne samouprave v njihove programe in kasneje v koalicijske pogodbe. Pomembno je, da so politične stranke že vnaprej seznanjene s perečimi vsebinami, katere lahko ob uspešni izvolitvi v Državni zbor RS tudi rešujejo oz. izboljšujejo. Prvo na kar smo opozorili, in to opozarjamo že vrsto let, je da bi morale biti vsebine s področja delovanja lokalne samouprave združene pod okriljem enega ministrstva. Tega pa bi moral voditi minister, ki bi imel v vladni ekipi pomembno vlogo.

Prav tako so oblikovali predlog sprememb Zakona o skladnem regionalnem razvoju, katerega bo Združenje občin Slovenije posredovalo pristojnemu ministrstvu. Predsedstvo ZOS je predlagalo spremembo kazalnikov obmejna problemska območja, saj ti velikokrat onemogočijo kandidiranje na javnih razpisih. Sredstva pridobljena iz tega naslova pa bi pomembno doprinesla h gospodarskemu razvoju posameznih območij.

                                                        * * *


< V PRIPRAVI JE PREDLOG UREDBE O ZMANJŠANJU VPLIVA NEKATERIH PLASTIČNIH PROIZVODOV NA OKOLJE