10.09.2021 Starost: 14 dni

PREDSEDSTVO ZOS S SLUŽBO VLADE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO TER MINISTRSTVOM ZA GOSPODARSTVO TUDI O PROJEKTIH NOVEGA PROGRAMSKEGA OBDOBJA

Ljubljana, 10. 9. 2021 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 9. redni seji gostilo državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Moniko Kirbiš Rojs in dr. Roberta Drobniča iz Ministrstva z gospodarski razvoj in tehnologijo. Pogovor je med drugim potekal o izvajanju projektov mehanizma Dogovor za razvoj regij v programskem obdobju 2014-2020, mehanizmu celostnih trajnih naložb (CTN), lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost (CLLD) in o prihodnosti evropske kohezijske politike.


Člani predsedstva so pohvalili tvorno sodelovanje Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko z občinami in se tega nadejajo tudi v prihodnje. Državna sekretarka Kirbiš pa je poudarila, da si prizadevajo, da bi bilo občinam na voljo čim več vsebin ter s tem tudi sredstev.

V razpravi o izvajanju projektov mehanizma Dogovor za razvoj regij v naslednjem finančnem obdobju je mag. Kirbiš povedala, da ti ostajajo, si pa prizadevajo poenostavit postopke, kar so člani predsedstva pozdravili.

 

V obdobju od leta 2021 do 2027 bo dana prednost ukrepom iz področja digitalizacije in dviga produktivnosti. Na posameznih resorjih pa bodo izvedeni področni razpisi – npr. na MZI železniška povezljivost, na MOP pa večji sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, manjkajoči sistemi za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, itd.).

 

Mag. Kirbiš je glede časovnice izvajanja operativnega programa evropske kohezijske politike 2021–2027 povedala, da naj bi bil pripravljen do konca letošnjega leta. Pomembno pa bo, da bodo hkrati pripravljeni tudi operativni programi posameznih ministrstev.

 

Predsedstvo je med drugim podalo pobudo, da se v okviru nove finančne perspektive Evropske kohezijske politike zagotovijo sredstva za investicije v predšolsko in šolsko infrastrukturo, za področje civilne zaščite in turistične infrastrukture.

 

                                                          * * *

 


< ŠESTA REDNA SEJA DELOVNE SKUPINE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO