15.04.2009 Starost: 14 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS PRI MINISTRU VLAČIČU

Ljubljana, 15.04.2009 – Na Ministrstvu za promet je danes potekala četrta tematska seja predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS). čŒlani predsedstva so ministru dr. Patricku VLAčŒIčŒU predstavili naslednje odprte teme: problemi zemljiškoknjižne ureditve državnih in lokalnih cest, problematiko nivojskih prehodov, problematiko vzdrževanja regionalnih in državnih cest, problematiko razvojne infrastrukture, vsebine povezane s trajnostnim prometom, problematiko povezano s prometno varnostjo v naseljih in problematiko povezano z gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest.


Problematika zemljiško knjižne ureditve državnih in lokalnih cest

S to problematiko se na ministrstvu srečujejo že kar nekaj časa. Problem izvira iz ureditve geodetskega katastra (zadeva se počasi urejuje) in iz pomanjkanja delovne sile. Vsako leto na državnem nivoju rešijo okoli 100 km nerešenih lastništev, saj so cene odmer zelo velike. Do leta 1997 so bile namreč te ceste v lasti in v upravljanju cestnih podjetij, zato je odprtih zadev veliko. Podoben problem imamo na občinah, ta problem namreč predstavlja velik finančni zalogaj, zato so župani predlagali, da bi na državnem nivoju izdelali enotna merila ali smernice za cenitev zemljišč po katerih tečejo ceste. Na tem področju so z vidika občin najbolj sporne različne cenitve posameznih cenilcev. Predlagali smo, da se določijo enotni standardi za cenitve za celotno državo. Dogovorili smo se, da bomo tako mi kot ministrstvo apelirali na Ministrstvo za okolje in prostor za ureditev te problematike, saj je pereča tako za državo, kot lokalne skupnosti.

Problematika nivojskih križanj

čŒlani predsedstva ZOS so na tem področju predlagali podpis že parafiranega dogovora Žerjav – Bajuk. Ta dogovor naj bi podpisali tudi na Slovenskih železnicah. Obenem so župani predlagali, da je potrebno v občinah ker so izvršbe že bile izvedene problem reševati parcialno. Opozorili pa so tudi na varnost na cestno železniških križanjih.

Na ministrstvu se zavedajo problematike varnosti cestno prometnih križanj. Povzročitelji nesreč so načeloma večinoma vozniki, v letošnjem letu načrtujejo na progi Pragersko – Hodoš na novo urediti 21 prehodov. Imajo tudi spisek nivojskih prehodov najbolj potrebnih prenove (100). Minister je predlagal, da naj se lokalne skupnosti potrudijo, da bi zmanjšale število nivojskih križanj, saj se tako najboljše zmanjšuje tveganje za nesreče.

V zvezi z vzdrževanjem nivojskih prehodov, ko je stara ureditev določene obveznosti naložila občinam, so trenutno s sedmimi občinami podpisani sporazumi. Te občine obveznost odplačujejo z obročnim odplačevanjem. Odprti pa so še problemi z 12 občinami. Ministrstvo predlaga, da se problem rešuje enako kot s sedmimi občinami, torej s podpisom sporazuma in obročnim odplačevanjem. Predstavniki ZOS so opozorili, da je država vseskozi obljubljala pomoč občinam na tem področju. Ponovno so opozorili na že parafiran dogovor, ki je obljubljal vrnitev dela teh sredstev v infrastrukturo železnic na področju posamezne občine, ki je sredstva Slovenskim železnicam plačala. Predlagali so vrnitev dela teh sredstev na območja občin.

Minister je povedal, da bodo na ministrstvu poleg že ponujenega obročnega odplačevanja proučili tudi predlog članov predsedstva ZOS, ki ga bomo ponovno še pisno posredovali na ministrstvo.

Problematika vzdrževanja in varnosti regionalnih in državnih cest

V interesu občinam je, da bi država imela večji posluh pri sofinanciranju določenih investicij v smislu varnosti (pločniki, kolesarske poti), saj imajo občine ob takih investicijah veliko dodatnih stroškov (telekomunikacije, kanalizacije..). Župani so opozorili, da bi bilo smiselno čim več vlagati v investicije, ki bodo doprinesle večjo varnost. Opozorili so na izgraditev parkirišč ob železniških postajah. Na ministrstvu so zainteresirani za tak skupen nastop, vendar se velikokrat zatakne pri zemljiščih. Glede sofinanciranja na tem področju je potrebno upoštevati 47. člen Zakona o javnih cestah, vseeno pa skušajo iti čim bolj nasproti občinam. Letni program na tem področju je naravnan varnostno, žal več sredstev ni na voljo. Na ministrstvu pripravljajo novelo zakona o javnih cestah, v njej bodo med drugim reševali tudi status kolesarskega omrežja. Predstavniki ministrstva so na področju kolesarskih stez opozorili na to, da bi morale občine pristopiti tudi k sofinanciranju na tem področju. čŒlane predsedstva ZOS je zanimalo, če na področju zagotavljanja varnosti v cestnem prometu obstajajo kakšna EU sredstva. Denar za te namene je zagotovljen zgolj za obvoznice v mestih.

Odprte so bile še druge teme in sicer: nadaljnji razvoj avtocestnega programa, trajnostni promet, vzdrževanje infrastrukture v lasti železnic, zakon o letalstvu, enotne kombinirane vozovnice za primestje…

Z ministrom smo se dogovorili za še nadaljnja srečanja, na katerih bi sproti reševali odprte probleme.


< SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA BLAŽITEV POSLEDIC FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE V LOKALNIH SKUPNOSTIH NA SVLR