01.02.2019 Starost: 4 let

PREDSEDSTVO ZOS POZIVA VLADO K DVIGU POVPREČNINE

Ljubljana, 1. 2. 2019 - Danes se je na svoji prvi seji v novi sestavi sestalo Predsedstvo Združenja občin Slovenije. Pregledali so delo preteklega leta in dali usmeritve za delo naprej. Velik del razprave pa je bil namenjen povečanju stroškov dela občin v letu 2019. Člani predsedstva tako dajejo Vladi RS poziv naj pristopi k povečanju povprečnine za leto 2019.


Predsedstvo ZOS se je sestalo na prvi seji po lokalnih volitvah in po izvedenih regijskih svetih, na katerih so župani in županje pregledali delo združenja v preteklem mandatnem obdobju in predlagali svoje predstavnike v Predsedstvo Združenja občin Slovenije.

Župani opozarjajo na povečane stroške dela občin v letu 2019, do katerih je prišlo zaradi sklenjenega dogovora s sindikati javnega sektorja. Da bo do tega prišlo je združenja občin Vlado RS opozarjalo že ob pogajanjih za višino povprečnine za leto 2019. Posledice povišanja stroškov dela pa ne čutijo le občine, temveč tudi uporabniki storitev (vrtci, domovi za starejše...). Na danešnji seji je bil tako sprejet sklep, na podlagi katerega Združenje občin Slovenije poziva Vlado RS naj v okviru priprave  rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 pristopi k povišanju povprečnine.

Člani Predsedstva ZOS so obravnavali predlog poročila o delu za leto 2018 in program dela za leto 2019. Združenje je uspešno zaključilo leto 2018 in pripravilo program, ki bo še naprej sledil zastavljenim ciljem, med katerimi prednjači predvsem ta, da bomo še naprej zagotavljali kakovosten servis občinam članicam in se zavzemali za finančno avtonomnost občin.

Sprejeti pa so bili tudi vsi sklepi, ki so potrebni za izvedbo redne letne skupščine ZOS, ki bo potekala 11. 3. 2019 v Litiji.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA JANUARJA 2019