05.11.2020 Starost: 1 let

PREDSEDSTVO ZOS PODPIRA FINANČNO IN BIROKRATSKO RAZBREMENITEV OBČIN TER ZAGOTOVITEV DODATNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V NAJŠIBKEJŠA OKOLJA V SLOVENIJI

Ljubljana 5. 11. 2020 – Predsedstvo Združenja druženja občin Slovenije (ZOS) je na današnji redni seji obravnavalo aktivnosti povezane z sprejemanjem Zakona o finančni razbremenitvi občin. V ZOS se že vrsto let trudimo za finančno konsolidacijo na področju lokalne samouprave z ureditvijo primerne povprečnine, znižanje stroškov občinam in za njihovo birokratsko razbremenitev. Zadnje odločitve Vlade RS in Državnega zbora RS, ki so bile pripravljene tudi na podlagi naših predlogov, nas navdajajo z optimizmom.


Občine so bile zadnja leta, kljub dobri gospodarski rasti, prisiljene v škodljivo in neracionalno varčevanje in s strani vladajoče politike običajno niso imele sogovornikov s posluhom. Kljub nezavidljivi pandemični situaciji pa smo s sedanjo vlado oz. koalicijo našli čas za partnersko diskusijo in predvsem je bil opravljen napor za ureditev izpostavljenih razmer.

Tako se končno približujemo logiki, da bodo imele občine za izvajanje svojih nalog pokrite stroške, in sicer na podlagi medsebojno usklajene višine povprečnine in zmanjšanja stroškov občinam preko Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je bil včeraj v obravnavi na matičnem odboru Državnega zbora RS.


Še posebej je potrebno izpostaviti kooperativnost in dojemljivost sedanje vlade in koalicije k predlogom ZOS za poenostavitev birokratskih postopkov za sofinanciranje investicij iz 21. člena Zakona o financiranju občin. Te predloge smo do sedaj že mnogokrat neuspešno podajali vsakokratni vladi že vrsto let.


Prav tako pa je končno na plodna tla padel tudi predlog ukinitve prehodnega obdobja pri sofinanciranju investicij, kar pomeni zvišanje sofinanciranja investicij na 6% primerne porabe. To pa predstavlja pomembnih dodatnih 25,9 mio evrov.
Sofinanciranje investicij je del sistema financiranja občin in je korekcijski razvojni element za občine z najvišjim indeksom razvojne ogroženosti. To pa predstavlja izredno pomemben razvojni element za finančno najšibkejša območja.

Zakonski predlog o finančni razbremenitvi občin, poleg že navedenega, posega v devet področnih zakonov, z njim pa bodo občinam odvzete nekatere naloge, ki po svoji naravi niso občinske in s tem se bo zmanjšalo stroške občin.


Skupni finančni učinki osnovnega predloga in dopolnil so blizu 70 mio evrov - 31,5 mio evrov zaradi prevzema obveznosti države od občin, 4,7 mio evrov pri občinah z romskih prebivalstvom, 25,9 milijona evrov zaradi uveljavitve polne višina nepovratnih sredstev za financiranje investicij ter 1,9 milijona evrov zaradi prevzema stroškov gasilskega zavarovanja na državo.

* * *


< PO OBRAVNAVI ZFRO NA MATIČNEM ODBORU SPREJETE DOPONITVE V VREDNOSTI 40 MILIJONOV