20.11.2012 Starost: 9 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS OBRAVNAVALO PREDLOG ZUJFO

Ljubljana, 20. 11. 2012 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je sestalo na svoji tretji redni seji letos. Obravnavan je bil predlog zakona za uravnoteženje javnih financ občin.


 

 

Generalna

sekretarka je seznanila člane predsedstva z delom delovne skupine, ki

pripravlja zakon za uravnoteženje javnih financ občin. V trenutnem predlogu

ZUJFO so spremembe šestih zakonov: Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih

lokalnih skupnosti, Zakona o

zemljiški knjigi,

Zakon o financiranju občin, Zakona o vrtcih, Zakona o ponovni vzpostavitvi

agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, Zakona o šoli. Finančni

učinek  predlaganih sprememb naj bi po oceni

pripravljavca znašal 22 milijonov evrov.

čŒlani

predsedstva so menili, da prihranki ne bodo tolikšni, kot je ocenjeno. Kljub

temu, da vsi predlogi občin niso bili sprejeti in vključeni v ZUJFO, pa je

težava, ker občine niti ne znamo predlagati sprememb zakonodaje, ki bi občinam

prinesle 100 milijonov evrov prihrankov.

Glede težav,

ki nastajajo zaradi predlaganih sprememb na področju predšolske vzgoje –

pristojno ministrstvo je namreč umaknilo soglasje k vključitvi sprememb Zakona

o vrtcih in Zakona o osnovni šoli v ZUJFO, dokler ne opravijo usklajevanj s

socialnimi partnerji – je predsedstvo sprejelo sklep, po katerem se Ministrstvu

za izobraževanje, znanost, kulturo in šport predlaga, da združenja občin

vključijo v postopke pogajanj ministrstva s socialnimi partnerji.

Predsedstvo je

tudi sklenilo, da se pripravijo pripombe na predlog ZUJFO v smislu, da se ponovno

podajo predlogi sprememb zakonov, ki naj se vključijo v ZUJFO ter da se

posamezna ministrstva pozove, da pripravijo spremembe podzakonskih predpisov, s

katerimi bi se občinam znižali stroški za njihov proračun.

***


< PREDLAGANA NOVELA ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU