07.06.2013 Starost: 7 let
Kategorija: Novice

PREDSEDSTVO ZOS O AKTUALNIH PREDLOGIH SPREMEMB NA PODROČJU LOKALNE SAMOUPRAVE

Ljubljana, 7. 6. 2013 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije se je danes sestalo na drugi letošnji redni seji. Župani so pripravili stališče združenja do predlaganih sprememb zakona o lokalni samoupravi in zakona o financiranju občin, se seznanili z izhodišči rebalansa državnega proračuna, ki ga pripravlja vlada, ter se opredelili do napovedanega zmanjševanja števila občin in do izhodišč glede davka na nepremičnine.


Vlada RS pripravlja rebalans državnega proračuna, sprejela naj bi ga 20. junija, 15. julija pa naj bi ga sprejel še Državni zbor RS. Izhodišča za pripravo proračuna predvidevajo, da se v višino povprečnine ne posega, prav tako se neposredno ne posega v investicijska sredstva občin.

Ministrstvo za notranje zadevo in javno upravo je pripravilo osnutek Zakona o lokalni samoupravi in osnutek Zakona o financiranju občin, ki bosta predmet pogovora vodstev združenj občin z ministrom Virantom. Problematične so predvsem spremembe Zakona o financiranju občin – manjšanje vloge združenj občin pri sklepanju dogovora o višini povprečnine, prav tako predsedstvo meni, da predlagana sprememba 23. člena ni ustrezna in da ne prinaša želenih poenostavitev, zato bo ZOS predlagal svojo dikcijo omenjenega člena.

Glede napovedani o sprejemu davka na nepremičnine so župani opozorili, da se z delitvijo davka med državo in občine izgublja izvirni prihodek občin, s tem a tudi razvojni instrument občin, zato predlagajo ohranitev NUZS, država na naj davek, ki ga želi pobrati, predpiše in pobere zase. Prav tako se predsedstvo ZOS strinja, da je zmanjševanje števila občin v tem trenutku nesprejemljivo in zavrača populističen način obravnavanja tega vprašanja.


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 10. DO 14. 6. 2013