24.09.2021 Starost: 123 dni

PREDSEDSTVO ZOS NAČELOMA PODPRLO PREDLOG VIŠINE POVPREČNINE

Ljubljana, 24. 9. 2021 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 11. redni seji ponovno razpravljalo o višini povprečnine za prihodnji dve leti skladno z izhodišči iz včerajšnje delovne skupine.


Prvotni predlog višine povprečnine za prihodnji dve leti, katerega smo na ZOS pripravili na podlagi analize stroškov dela občin in občinskih posrednih proračunskih uporabnikov, je 661,67€ za leto 2022 ter 670,97€ za leto 2023. Sedanja Vlada RS že od samega začetka nastopa dela kaže posluh za področje lokalne samouprave in smo končno našli sogovornika, ki tako posluša kot sliši predloge občin ter jih tudi v glavnem upošteva.  Z namenom nadaljnjega dobrega in uspešnega sodelovanja predsedstvo ZOS načeloma podpira predlog ministra Koritnika za povprečnino v višini 638€. Znesek je res višji od lanskoletnega za 10€, smo zaprosili vlado k razmisleku, da se povprečnina določi v kompromisni višini 645€. Občine bodo v prihodnjem letu, zaradi povečanja stroškov dela iz naslova mase plač, zagotovo imele stroške višje kot je prej predlagan kompromis.

V okviru pogovorov o določitvi višine povprečnine je ZOS ponovno odprl razpravo o odpravi nesorazmerne zadolžitve slovenskih občin iz naslova povratnih sredstev za sofinanciranje investicij in oblikovalo predlog, na podlagi katerega bi se povratna sredstva 21. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1) pretvorijo v nepovratna sredstva. Menimo, da bi z odpravo te anomalije bistveno pripomogli k uravnoteženemu razvoju Slovenije ter nenazadnje uspešnejšemu črpanju evropskih sredstev naslednje finančne perspektive.


ZOS in Skupnost občin Slovenije (SOS) sta v okviru svojih organov oblikovala različna predloga na tem področju, katerim je nedvomno skupni imenovalec dobrobit slovenskih občin. Glede na dobro sodelovanje z Vlado RS, menimo, da je pravilno, da Vlada RS preuči oba predloga in se odloči, da podpre oba ali vsaj enega oz. oblikuje kompromisni predlog:

  • ZOS predlaga, da se v okviru ZIPRS2223 vsa povratna sredstva prekvalificirajo v nepovratna.
  • SOS je oblikoval predlog, da se razvojna sredstva v skladu s 15.a členom ZFO – 1 iz 6 odstotkov dvignejo na 8 odstotkov za proračunsko obdobje 2022 in 2023.
  • Oblikovanje morebitnega kompromisnega predloga.

V Sloveniji imamo zelo različne občine z različnimi interesi in pogledi. Povprečnina je najpomembnejši agregat financiranja vendar pa so pri najšibkejših in obrobnih občinah zelo pomembni tudi razvojni viri iz naslova 15.a. člena ZFO ter veliko breme iz preteklih povratnih sredstev za sofinanciranje investicij.

* * *

 


< ZUNANJA SEJA ODBORA REGIJ V LIPICI