29.07.2022 Starost: 132 dni

PREDSEDSTVO ZOS NA SREČANJU Z MINISTRICO IRENO ŠINKO

Ljubljana, 26.7.2022 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije so se na letošnji četrti redni seji predsedstva srečali z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ireno Šinko, s katero so med drugim razpravljali o skupni kmetijski politiki 2023-2027, o noveli zakona o kmetijskih zemljiščih, o zakonu o kmetijstvu, izpostavljen je bil tudi problem divjadi in divjih zveri, aktualna tematika je bila tudi suša in o zakonu o agrarnih skupnostih ter o Skladu kmetijskih zemljišč.


Predstavniki Združenja občin Slovenije so na srečanju z ministrico izpostavili najbolj aktualne teme, ki so trenutno zanimive za občine. Med drugim so z ministrico razpravljali o Strategiji lokalnega razvoja do leta 2027,  predstavljene pa so bile tudi novosti Zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o agrarnih skupnostih in o Skladu kmetijskih zemljišč.

Da se občine, sploh pa kmetje, soočajo s težavami in posledicami suše že nekaj let, je znano, zato je bila ta tema še posebej izpostavljena, na ministrstvu so povedali, da že v tem programskem obdobju se ukrepi namakanja financirajo stoodstotno, tudi za lokalne skupnosti, kjer se lokalne skupnosti pojavljajo kot investitorji za kmete, ki si takšnega finančnega zalogaja mogoče ne morejo privoščiti, podobna zadeva pa je zastavljena tudi v naslednjem programskem obdobju. Povedali so, da se z veliko lokalnimi skupnostmi pogovarjajo o izgradnji novih lokalnih namakalnih sistemov, kjer je zadeva tudi zakonsko urejena z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pozivajo tudi, da se lokalne skupnosti, ki zaznavajo potrebe po teh sistemih tudi obrnejo direktno na ministrstvo, kjer bodo z veseljem pomagali.

 

Že nekaj časa je tudi aktualna tema upravljanje z divjimi zvermi in divjadjo. Člani predsedstva so poudarili, da je na več področjih težava z zvermi še večjo škodo pa povzroča divjad, zato so apelirali na ministrstvo, da skuša z resornim ministrstvom težavo čimprej razrešiti.

Ministrstvo poudarja, da so največje težave sodbe upravnega sodišča, ki pravi da so zveri tudi čuteča bitja zato je tudi ravnanje z njimi lahko samo pod določenimi pogoji. Je pa ministrstvo na stališču, da bi skušali preko evropske komisije izvzeti iz te priloge in dejansko poskusili, nekako zadevo rešiti skupaj z MOP in MKGP. Razgrnjeni so tudi lovski gospodarski načrti in pa pripravljeno je tudi odprtje Zakona o lovstvu, kjer naj bi se zadeve uredile.


< 60 MIO EVROV NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA JAVNA NAJEMNA STANOVANJA IZ NAČRTA ZA OKREVANE IN ODPORNOST