22.07.2020 Starost: 3 let

PREDSEDSTVO ZOS NA 2. REDNI SEJI O POVPREČNINI ZA PRIHODNJI DVE LETI IN NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI

Litija, 22. 7. 2020 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na svoji 2. redni seji med drugim oblikovalo predlog višini povprečnine za prihodnji dve leti. Prav tako je sprejelo določena stališča v zvezi s pravkar sprejetim dogovorom o večletnem finančnem okviru in svežnju instrumenta za okrevanje.


Združenje občin Slovenije ob začetku priprave finančnih dokumentov na ravni države za prihodna leta na podlagi  izračunov predlaga povprečnino v višini 673,62€ za leto 2021 v letu 2022 pa v višini 673,62€ plus dvig plač v letu 2022. Osnova za izračun so izračunani dejanski stroški, ki so jih občine imele v letu 2019  in povečani stroški dela v letu 2020 in 2021, ki v izračunih za leto 2019 še niso bili upoštevani in ji bo v letu 2021 in 2022 uslužbencem na lokalnem nivoju potrebno izplačati.

 

Združenje občin Slovenije predlaga tudi, da se že z letošnjim letom odpravi prehodno obdobja pri investicijskem transferju, ki ga določa 21. člen Zakona o financiranju občin.

 

V razpravi s predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so župani pozdravili vse napore oblasti za dobro izpogajan finančni okvir na podlagi obeh včeraj potrjenih dokumentov na ravni EU. Pričakujejo pa, da bo s strani države vloženih še več naporov v to, da bodo preko večletnega finančnega okvira in inštrumenta za okrevanje financirani projekti, ki jih posamezna lokalna okolja dejansko potrebujejo. Še zlasti to velja za infrastrukturo v lokalnih okoljih. Predstavnike države so tudi opozorili na časovnico črpanja sredstev, ki je izjemno kratka. Pozvali so jih k čimprejšnjemu sprejemanju vseh dokumentov in vključitev vseh reprezentativnih predstavnikov občin v navedene postopke.


< 68. REDNA SEJA VLADE RS