22.12.2021 Starost: 1 let

PREDSEDSTVO ZOS NA 13. REDNI SEJI O PROGRAMIH NASLEDNJE FINANČNE PERSPEKTIVE

Ljubljana, 22. 12. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 13. redni seji gostilo državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs in z njo razpravljalo o Partnerskem sporazumu za obdobje 2021-2027 in Izhodiščih Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027.


Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš je predstavila aktivnosti, ki potekajo v zvezi z Partnerskim sporazumom za obdobje 2021-2027 in Izhodišči Programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 in 2027. Oba dokumenta sta del Večletnega finančnega načrta za obdobje 2021–2027 in ju bo vlada potrjevala v mesecu januarju 2022. Formalno potrditev dokumentov s strani Evropske komisije pa se pričakuje sredi prihodnjega leta. Razpisi za projekte bodo objavljeni v letu 2023.

V razpravi o razpisih prihodnje finančne perspektive je predsedstvo izpostavilo nujnost zagotovitve sredstev za izvajanje infrastrukturnih projektov, katerim je treba dati prednost pred digitalnimi vsebinami. V okviru naslednje finančne perspektive bi bilo treba zagotoviti sredstva za izvajanje projektov izgradnje vrtcev, osnovnih šol in športnih objektov, saj so potrebe slovenskih občin na tem področju izredno velike. Žal je možnosti, da bi bilo temu tako malo, saj Evropska komisija temu ni naklonjena.

Izredno velike potrebe občin po dodatnih sredstvih so tudi na področju izvajanja projektov odvajanja in čiščenja odpadnih vod in zagotavljanja ustrezne pitne vode. Predsedstvo je tako opozorilo na nujnost povečanja sredstev za projekte odvajanja in čiščenja odpadnih vod in zagotavljanja ustrezne pitne vode iz sedanjih slabih 100 mio evrov na 300 mio evrov.

V pogovoru o izvajanju projektov mehanizma celostnega trajnega razvoja (CTN), ki se bo za mestne občine izvajal tudi v prihodnji finančni perspektivi je bilo povedano, da bodo tovrstna sredstva za ostale občine zagotovljena v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR). V okviru slednjega bo na voljo 470 mio evrov in same vsebine bodo bolj odprte kot so bile sedaj. Pri samem sofinanciranju projektov pa naj bi se upoštevala stopnja razvitosti občin, kot to določa Zakon o financiranju občin, kar Združenje občin Slovenije pozdravlja. Mestne občine so s sredstvi CTN uredile mestna jedra in prav je, da je ta možnost dana tudi ostalim občinam.

Med razpravo je bila izpostavljena tudi izdelava celostne prometne strategije (CPS), za pripravo katero so občine lahko kandidirale na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo. Skladno s predlogom Zakona o celostnem prometnem načrtovanju pa to postaja obveza občin. Predsedstvo ZOS meni, da bi bilo treba v besedilu predloga Zakona to obvezo ali črtati ali pa podaljšati njeno veljavnost na 15 do 20 let.

                                                       * * *


< NAČRT UPRAVLJANJA VODA ZA VODNI OBMOČJI DONAVE IN JADRANSKEGA MORJA DO 2027