13.04.2021 Starost: 1 let

PREDSEDSTVO ZOS MINISTRA VIZJAKA OPOZORILO NA PROBLEMATIKO UREJANJA KATEGORIZACIJE CEST IN RAZLASTITVE

Ljubljana, 13. 4. 2021 – Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na peti redni seji v letu 2021 gostilo ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka. Združenje je ministra med drugim opozorilo na dolgotrajnost postopkov pri sprejemanju in spreminjanju OPN. Pozvali so tudi k zagotovitvi dodatnih sredstev za gradnjo malih čistilnih naprav in opozorili na problematiko urejanja parcelnih mej ter na dolgotrajne ter drage postopke urejanja kategorizacije cest in s tem povezane razlastitve. Med temami pogovora pa so bile tudi sežigalnice odpadkov.


V razpravi o Zakonu o urejanju prostora je predsednik ZOS Robert Smrdelj povedal, da je tematika urejanja prostora na lokalnem nivoju izredno pereče in zelo živa. Tudi gospodarski razvoj je tisti, ki narekuje spremembe prostorskih dokumentov. Ministra je tako pozval, da je treba pri oblikovanju rešitev stremeti k temu, da se zmanjšujejo administrativne ovire in skrajšujejo postopki pri odločevalcih. Ti so namreč predolgi. Da je težava tudi veliko številko deležnikov, ki sodelujejo pri sprejemanju prostorskih dokumentov, in se s tem tudi podaljšuje postopek dokončnega sprejema, pa je Združenja občin Slovenije opozarjalo že večkrat.   

Da so težave na področju odpadkov in odpadnih vod se je strinjal tudi minister Vizjak. Pri urejanju težav tega področja je nujen sistematičen pristop, ki bo privedel do dolgotrajnih rešitev. Treba je najti skupno rešitev kako priti do manjše obremenitve komunalnih vod, predvsem pri aglomeracijah, ki so manjše od 2000 PE. Pri tem je minister povedal, da bo država sofinancirala te investicije v višini 50%, za samo izvedbo pa bodo zadolžene občine. Pomembno je, da imajo občine te projekte narejene »na zalogo«, saj bo ministrstvo pripravilo javni razpis, ki bo odprt do porabe sredstev. Prav tako je pomembno, da se bodo občinam upoštevali vsi stroški, pogoj pa pridobitev sredstev pa bo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Župani pa so izpostavili tudi problematiko ureditve triprekatnih greznic in na ministra naslovili vprašanje kako to urediti v prihodnje. Triprekatne greznice bo zaradi njihove neučinkovitosti treba predelat v male čistilne naprave. To pa se lahko uredi ob prvi rekonstrukciji objekta.

Precej aktualna tema so tudi sežigalnice odpadkov. Podpredsednik ZOS Uroš Brežan je v zvezi s tem predstavil problem sežigalnice v Anhovem. Gre za področje, ki izdatno bremeni okolje, zato je podal pobudo, da se to območje vključi v Sklad za pravičen razvoj. Minister je povedal, da je v okviru Zakona o varstvu okolja oblikovan Podnebni sklad, v okviru katerega bo letno več 100 mio evrov prilivov in to je eden od virov, iz katerih bi lahko podjetja črpala sredstva za izvajanje ukrepov razogličenja. Na področju sežiga odpadkov bo treba narediti še veliko korakov, pomembno bo tudi sodelovanje med državo in občinami.

Župani so izpostavili tudi problematiko kategorizacijo občinskih cest in s tem povezanih razlastitev. Pojavlja se tudi težava, ko so podane ponudbe za razlastitev na cestah, ki niso na listi prioritetnih ureditev, treba pa jih je odkupit. To občinam povzroča težave tako z vidika stroškov kot načrtovanja. Prav tako pa morajo tiste ceste, katere bi bilo pomembneje urediti, žal počakati. Podana je bila pobuda, da se področje uredi na nivoju zakona in se določi neka dinamika odkupa glede na pomembnost. Minister se zaveda težav, ki nastajajo pri razlastitvah in se je strinjal, da bo treba najti rešitve. Gre za dolgotrajne postopke in visoke stroške in treba je najti rešitev kako narediti uskladitev v naravi s stanjem v katastru.

Nemalokrat občine pri izvajanju projektov naletijo na težave pri urejanju parcelnih mej, in se pri pridobivanju gradbenega dovoljenja postopki zavlečejo in povečajo se stroški. Ker gre za projekte, ki so širšega družbenega pomena in zato bi bilo pomembno, da se postopki poenotijo.

Razprava je tekla tudi o nedavno sprejetem Zakonu o vodah. Minister je poudaril, da novi zakon ne bo dovoljeval posegov v priobalno območje, razen za objekte javne rabe. Tu je priložnost tudi za občine, da izvedejo pomembne projekte – npr. objekti za šport in rekreacijo.

Tako minister kot člani predsedstva ZOS pa so si bili enotni, da brez korektnega sodelovanja med državo in občinami tudi v prihodnje ne bo šlo.  

* * *

 


< 22. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS