02.02.2022 Starost: 1 let

PREDSEDSTVO ZOS DRŽAVI PREDLAGA, DA ZARADI DVIGA CEN ENERGENTOV IN OSTALIH PODRAŽITEV DVIGNE VIŠINO POVPREČNINE

Ljubljana, 2. 2. 2022 - Predsedstvo Združenja občin Slovenije je na današnji 1. redni seji razpravljalo o posledicah, s katerimi se soočajo tudi občine zaradi dviga cen energentov, hrane in storitev. Združenje je Vladi RS že predlagalo dopolnitev Zakona o nujnih ukrepih za omilitev socialnih posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, hrane in storitev z določilom o dvigu povprečnine v višini 661,67€ za leto 2022 in v višini 670,97€ za leto 2023. K temu pa smo, s predlogom dopolnila k navedenemu zakonu, pozvali tudi Državni zbor Republike Slovenije in Državni svet Republike Slovenije.


Združenje občin Slovenije (v nadaljevanju: ZOS) pozdravlja sprejem Zakona, s katerim je Vlada RS pristopila k reševanju problematike. Vlada RS s predlogom Zakona med upravičence za pomoč ni vključila občin, na kar se je ZOS nemudoma odzval in Vladi RS posredoval predlog, da se z namenom omilitve posledic zvišanja cen energentov na novo določi povprečnina, in sicer v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€.

Neizpodbitno dejstvo je, da dvig cene energentov predstavlja še dodatno povečanje stroškov občin, saj se občine soočajo tudi s posledicami dviga pogodbenih cen gradbenih materialov, hrane in ostalega. Na slednje je ZOS pristojna ministrstva opozoril že v mesecu oktobru 2021. Na nobeno od navedenih povišanj občine nimajo nikakršnega vpliva, ima pa to vsekakor močan vpliv na izvajanje projektov in tudi na povečanje stroškov občin ter javnih zavodov s področja lokalne samouprave.

Povprečnina v višini 661,67€ za leto 2022 in za leto 2023 v višini 670,97€ je bila že prvotni predlog ZOS, katerega smo oblikovali julija 2021 na podlagi dejanskih stroškov občin v letu 2022 in 2023. Že takrat smo poudarjali, da bodo občine nedvomno take stroške in to v času, ko se še niso soočale z dvigom pogodbenih cen gradbenih materialov in dvigom cen energentov.

Prepričani smo, da je dvig višine povprečnine nujen za nemoteno izvajanje projektov in kritje dodatnih stroškov občin ter javnih zavodov s področja lokalne samouprave.

                                                     * * *


< POZIV GURS OBČINAM - USKLAJEVANJE MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN